Trong quá trình điều chế kim loại, ion kim loại đóng vai trò là chất gì ?!

D

ducquangpq

Chất oxi hóa đó bạn. Ion kim loại nhận thêm e để trở về số oxi hóa = 0 vì thế số oxh giảm nên là chất oxi hóa
 
Top Bottom