trợ giúp

B

buingochuyen538@yahoo.com

Nung m(g) hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong 1 bình kín chứa không khí (gồm 20%thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi các p/ứ xảy ra hoàn toàn thu được 1 chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích:84,8%N2;14%SO2;còn lại là O2. phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp X.
Mong thầy cô và các bạn giúp e giải bài tập này với ạ . E xin cảm ơn ạ
 
Top Bottom