trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất trong mỗi trường hợp dưới đây:

I

ilovehue

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất trong mỗi trường hợp dưới đây:

(b) dầu mỡ động - thực vật và "dầu mỡ" bôi trơn máy.

(c) glucoz, glixerol, fomandehit.

(d) saccaroz, glixerol, mantozơ và andehit axetic

(e) tinh bột, vôi bột, bột đá (chất rắn)

(f) tinh bột, glucoz, saccarozơ (dung dịch)

(g) H2N−CH2−COOH,CH3−(CH2)3−NH2 và CH3CH2COOH.
(h) lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glixerol.
 
H

honghiaduong

PHP:
trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất trong mỗi trường hợp dưới đây:

(b) dầu mỡ động - thực vật và "dầu mỡ" bôi trơn máy.

(c) glucoz, glixerol, fomandehit.

(d) saccaroz, glixerol, mantozơ và andehit axetic

(e) tinh bột, vôi bột, bột đá (chất rắn)

(f) tinh bột, glucoz, saccarozơ (dung dịch)

(g) H2N−CH2−COOH,CH3−(CH2)3−NH2 và CH3CH2COOH.
(h) lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glixerol.
Nhận biết:
b/ Chất béo, có CT chung là C3H5(OOCR)3
- Dầu bôi trơn là hidrocacbon ở thể lỏng
- C3H5(OOCR)3 + 3MOH -----> C3H5(OH)3 + 3RCOOM
- Dầu bôi trơn không phản ứng.
- Khi cho Cu(OH)2 vào thì nó bị glyxerol hòa tan tạo ra dung dịch màu xanh thẫm, còn dầu bôi trơn không hòa tan.
c/ Dùng #Cu(OH)2$
Glixerol và Glucozo tạo phức xanh với $Cu(OH)2$
Sau đó đun nóng, tạo kết tủa đỏ gạch là Glucozo.
d/ Cho qua AgNO3/NH3
- kết tủa Ag là: mantozo, andehit aetic. Cho qua Cu(OH)2 thấy dd màu xanh lam mantozo, ko hiện tượng andehit aetic
+ko hiện tượng là: saccarozo,glixerol. Thủy phân rồi cho qua AgNO3/NH3. Có kết tủa là saccarozo, còn lại là glixerol.
e/ Hòa tan vào nước.
Cho I2 vào. Nếu dd hóa xanh tím --> tinh bột.
Còn lại là vôi bột và bột đá.
Cho HCl vào, có khí bay lên là vôi bột, còn lại là bột đá.
f/Cho AgNO3 vào --> Ag là glucozo,
Còn lại saccarozo và tinh bột, cho Cu(OH)2 vào,tạo phức xanh là saccarozo. Còn lại là tinh bột.
g/Dùng quỳ tím,
Hóa đỏ: CH3-CH2-COOH
Hóa xanh: CH3−(CH2)3−NH2
Không đổi: H2N−CH2−COOH.
h/ Dùng Cu(OH)2
Lòng trắng trứng: màu tìm đặc trưng.
Glixerol: phức xanh
Tinh bột: còn lại.
 
Top Bottom