Trắc nghiệm Sinh học cần giúp đỡ

T

trinhdethuong12

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Anh chị giúp em mấy câu trắc nghiệm Sinh này với, anh chị áp dụng công thức nào để biết kết quả chỉ dùm em luôn, vì sinh học thi trắc nghiệm chứ không phải thi tự luận nên em muốn anh chị chỉ em làm dajng bài tập này nhanh. Mong anh chị giúp đỡ!!!

Câu 1. Đậu hà lan A: Hạt trơn trội hoàn toàn so với a : hạt nhăn. Cho đậu hạt trơn lai với đậu hạt nhăn đời sau thu được 82 hạt trơn, 78 hạt nhăn. Xác định kiểu gen của bố mẹ?
A. Aa x Aa
B. Aa x aa
C. AA x aa
D. AA x Aa

Câu 2. Đậu hà lan A: Hạt trơn trội hoàn toàn so với a : hạt nhăn. Cho đậu hạt trơn lai với nhau thu được 114 hạt trơn, 40 hạt nhăn. Kiểu gen của bố mẹ là
A. Aa x Aa
B. Aa x aa
C. AA x aa
D. AA x Aa

Câu 3. Đậu hà lan A: Hạt trơn trội hoàn toàn so với a : hạt nhăn. Cho đậu hạt nhăn lai với nhau đời sau thu được 100% hạt trắng. Kiểu gen của bố mẹ là
A. Aa x Aa
B. Aa x aa
C. AA x aa
D. AA x Aa

Câu 4. Đậu hà lan A: Hạt trơn trội hoàn toàn so với a: Hạt nhăn. Cho đậu hạt trơn lai với đậu hạt nhăn đời sau thu được 100% hạt trơn. Kiểu gen của bố mẹ là
A. AA x aa
B. Aa x aa
C. AA x aa hoặc Aa x aa
D. AA x aa hoặc Aa x aa hoặc aa x aa

Câu 5. Đậu hà lan A: Hạt trơn trội hoàn toàn so với a: Hạt nhăn. Cho cây hạt trơn lai với nhau đời sau thu được 100% hạt trơn. Kiểu gen của bố mẹ là
A. AA x AA
B. AA x Aa
C. AA x AA hoặc AA x Aa
D. AA x AA hoặc AA x Aa hoặc AA x aa

Câu 6. Đậu hà lan gen A: Hạt trơn trội hoàn toàn so với a: Hạt nhăn. Cho lai đậu hạt trơn với nhau thu được F1: 118 hạt trơn, 40 hạt nhăn. Có thể dự đoán có bao nhiêu hạt xám ở F1 mà cây sinh ra từ chúng khi tự thụ phấn sẽ cho cả hạt trơn và hạt nhăn.
A. 118
B. 30
C. 79
D. 59

Câu 7. Một trâu đực trắng(1) giao phối với một trâu cái đen (2) đẻ lần 1 được nghé trắng (3) và lần 2 được nghé đen (4). Con nghé đen này lớn lên giao phối với một con trâu đực đen (5) sinh ra một nghé trắng (6).
Biết tính trạng trội được quy đinh bởi gen A, tính trạng lăn được quy định bởi gen a. Kiểu gen trâu cái đen 2 là
A. AA
B. Aa
C. AA hoặc Aa
D. aa

Câu 8. Ở chó biết A: Lông đen là trội hoàn toàn so với a: Lông trắng; B: long ngắn trội hoàn toàn so với b: Lông dài. P: Đen, ngắn x Đen, ngắn được F1 gồm 89 đen, ngắn; 31 đen, dài; 29 trắng, ngắn; 11 trắng dài. Kiểu gen bố mẹ (P) là
A. AaBB x Aabb
B. AaBb x AaBb
C. AAbb x aaBB
D. AaBb x aabb

Câu 9. Ở chó biết A: Lông đen trội hoàn toàn so với a: Lông trắng; B: Lông ngắn trội hoàn toàn so với b: Lông dài. P: Đen, ngắn x Đen, dài thu được F1 gồm 18 đen, ngắn; 19 đen, dài
Kiểu gen của bố mẹ nào sau đây là KHÔNG phù hợp với kết quả lai
A. Aabb x AABb
B. AAbb x AaBb
C. AABb x AAbb
D. AaBb x Aabb

Câu 10. Ở chó biết A: Lông đen trội hoàn toàn so với a: Lông trắng; B : Lông ngắn trội hoàn toàn so với b: long dài. P : Đen, ngắn x Trắng, ngắn được F1 gồm 20 đen, ngắn : 21 trắng, ngắn. Kiểu gen của bố mẹ nào sau đây là KHÔNG phù hợp với kết quả lai?
A. AaBB x aaBB
B. AaBB x aaBb
C. AaBb x aaBB
D. AABb x AAbb
 
T

tieulongcongchua

đừng bảo là đề thi hsg nha!!!!
1-c
2-b
3-a
4-d
5-b
6-a
7-c
8-a
9-d
10-d


---->>>> của lớp 9 mà sao mang lên lớp 12 làm chi???
-->> nói na`, khả năng lụi của mình là đúng ghê lắm, đọ đi
 
T

trinhdethuong12

Mà làm sao bạn ra kết quả được kìa bạn áp dụng công thức ra sao? bạn làm TN cũng phải áp djng công thức mới ra được chứ, nếu không có công thức hoặc cách giải thích thì bạn đang đóan mò.
 
S

sonlina

Câu 8. Ở chó biết A: Lông đen là trội hoàn toàn so với a: Lông trắng; B: long ngắn trội hoàn toàn so với b: Lông dài. P: Đen, ngắn x Đen, ngắn được F1 gồm 89 đen, ngắn; 31 đen, dài; 29 trắng, ngắn; 11 trắng dài. Kiểu gen bố mẹ (P) là
A. AaBB x Aabb
B. AaBb x AaBb
C. AAbb x aaBB
D. AaBb x aabb

thật đơn giản : tích các kết quả lai 1 tinh= kết quả lai n tính
----> theo quy luật phân ly độc lập

Lai từng tính:

89 đen, ngắn: 31 đen, dài= 89 ngắn : 31 dài = 3ngắn :1 dài=3:1( đen : đen =1)
31 đen, dài:11 trắng dài=31 đen :11 trăng =3đen :1 trắng =3:1( dài :dài =1)
Lai 2 tính :
Kết quả 9:3:3:1---> AaBb*AaBb( có thể suy trực tiếp )

Kiểm chứng (3:1)*(3:1)= 9:3:3:1 --->tuân theo định luật phân ly độc lập

vạy 3ngắn :1 dài = 1BB :2Bb:1 bb---> P 1 tính là Bb*Bb
3đen : 1 trăng = 1AA:2Aa:1aa---> P 1 tính Aa*Aa
vậy AaBb *AaBb
 
Last edited by a moderator:
N

nsv011

trả lời đây:
1b, 2a, 3..., 4a, 5d, 6c, 7b, 8b, 9d, 10d.(ko biết đúng ko:confused:)
cái này chỉ cần thuộc bài với suy luận chút xíu là ra!:)
 
S

sonlina

Câu 10. Ở chó biết A: Lông đen trội hoàn toàn so với a: Lông trắng; B : Lông ngắn trội hoàn toàn so với b: long dài. P : Đen, ngắn x Trắng, ngắn được F1 gồm 20 đen, ngắn : 21 trắng, ngắn. Kiểu gen của bố mẹ nào sau đây là KHÔNG phù hợp với kết quả lai?
A. AaBB x aaBB
B. AaBB x aaBb
C. AaBb x aaBB
D. AABb x AAbb không phù hợp vơi KH bố mẹ Đen, ngắn x Trắng, ngắn
 
K

khoailangsung

Câu 1:
Từ gt "Cho đậu hạt trơn lai với đậu hạt nhăn đời sau thu được 82 hạt trơn, 78 hạt nhăn" ==> P : A_ x aa ;F1 phân tính 1:1 ==> lai phân tích ==> P: Aa x aa ==>Đáp án là B.

Câu 2 :
Từ gt "Cho đậu hạt trơn lai với nhau thu được 114 hạt trơn, 40 hạt nhăn"
==>P dị hợp,F1 phân tính về KH 3 trội : 1 lặn ==> P : Aa x Aa ==>Đáp án là A.

Câu 3: Đề ghi nhầm hoặc thiếu dữ kiện hoặc tui chưa đủ kiến thức để giải ==>Ko có ý kiến thêm.

Câu 4 :
Từ gt "Cho đậu hạt trơn lai với đậu hạt nhăn đời sau thu được 100% hạt trơn" (P tương phản F1 đồng tính)
==> P : AA (trơn) x aa (nhăn)
Gp: A a
F1: 100%Aa (trơn)
==>Đáp án là A.

Câu 5:
Từ gt "Cho cây hạt trơn lai với nhau đời sau thu được 100% hạt trơn"
==> P : A_ (trơn) x A_ (trơn)
==>Có 2 trường hợp :
1) P : AA(trơn) x AA(trơn)
Gp: A A
F1: 100% trơn
2) P : AA(trơn) x Aa(trơn)
Gp: A A,a
F1: 1AA:1Aa (100% trơn)
==>Đáp án là C.

Câu 6 :
Từ gt "Cho lai đậu hạt trơn với nhau thu được F1: 118 hạt trơn, 40 hạt nhăn"
==> P có KG dị hợp Aa(trơn),F1 phân tính 3 trội : 1 lặn
==> Sơ đồ: P : Aa(trơn) x Aa(trơn)
Gp: A,a A,a
F1: 1AA : 2Aa : 1aa (3 trội : 1 lặn) (I)
==>Các cá thể F1 để có thể tự thụ phấn cho đời sau cả hạt trơn và hạt nhăn chỉ có thể có KG dị hợp Aa (vì các cá thể F1 còn lại là thuần chủng về KG,tự thụ phấn cũng sẽ chỉ cho thế hệ sau có KG giống nó)
Sơ đồ chứng minh : tương tự sơ đồ (I)
==>Số cá thể thỏa yêu cầu đề bài là : 2/4 hay 1/2 tổng số cá thể F1 = (118 + 40)/2=79
==>Đáp án là C.

Câu 7 :
Từ gt "Một trâu đực trắng(1) giao phối với một trâu cái đen (2) đẻ lần 1 được nghé trắng (3) và lần 2 được nghé đen (4)Con nghé đen này lớn lên giao phối với một con trâu đực đen (5) sinh ra một nghé trắng (6)"
==> +Tính trạng lông đen(AA) là trội hoàn toàn so với tính trạng lông trắng(aa)
+Gen trên NST thường
+Trâu cái đen (4) và trâu đực đen (5) có KG dị hợp Aa (mới sinh đc nghé trắng (6) )
==> Trâu cái đen (4) phải nhận A từ trâu cái đen (2) vì trâu đực trắng (1)có KG aa chỉ cho a ==>Trâu cái đen (2) có KG dị hợp Aa ==>Đáp án là B.

Câu 8 :
Từ gt "P: Đen, ngắn x Đen, ngắn được F1 gồm 89 đen, ngắn; 31 đen, dài; 29 trắng, ngắn; 11 trắng dài"
==> F1 phân tính theo tỷ lệ về KH 9 3 3 1 (16 kiểu tổ hợp)
Mặt khác gt cho P có KH giống nhau,mỗi gen qui định 1 tính trạng,trội lặn hoàn toàn ==>2 cặp gen qui định 2 cặp tt này tuân theo Đl phân li đôc lập
==>P dị hợp về 2 cặp gen ==> P có KG đều là AaBb (đen,ngắn)==>Đáp án là B.

Câu 9 :
Từ gt "P: Đen, ngắn x Đen, dài thu được F1 gồm 18 đen, ngắn; 19 đen, dài"
Ta viết lại P : A_B_ (đen,ngắn) x A_bb (đen,dài)
F1: 1 đen,ngắn : 1 đen,dài
Ta chỉ xét riêng tính trạng màu sắc lông là có thể nhanh chóng tìm đc đáp án sai.Để ý rằng F1 100% lông đen,vậy cặp bố mẹ P không đc đồng thời đều cho đc giao tử a,vì như vậy sẽ làm xuất hiện màu lông trắng aa ở F1 (trái với đề bài)
==>Chỉ có đáp án câu D (AaBb x Aabb) khi giảm phân đều sẽ cho giao tử a ==>Đáp án là câu D.

Câu 10:
Từ gt "P : Đen, ngắn x Trắng, ngắn được F1 gồm 20 đen, ngắn : 21 trắng, ngắn"
Ta viết lại P : A_B_ (đen,ngắn) x aaB_ (trắng,ngắn)
F1: 1 đen,ngắn : 1 trắng,ngắn
Tương tự cách nhận xét ở câu 9 ta chỉ xét riêng tt độ dài lông.Với F1 100% lông ngắn,vậy cặp bố mẹ P không đc đồng thời đều cho đc giao tử b,vì như vậy sẽ làm xuất hiện lông ngắn bb ở F1 (trái với đề bài).
==>Chỉ có đáp án D (AABb x AAbb) khi giảm phân đêu sẽ cho giao tử b
==>Đáp án là câu D.
* Các bài giải trên đều đã rút gọn bớt cho...đở mõi tay type :D,ý kiến cá nhân còn chủ quan,mong các bạn góp ý thêm he :)
P/S : nick này chỉ mới lập và chưa đc xác nhận để hoàn tất ghi danh nên chưa thể edit lại bài nếu có sai sót,mong các bạn thông cảm nếu có sai sót (làm biếng ngồi dò lại quá b-( )
 
T

trinhdethuong12

Anh có thể giải thích rõ hơn chút nữa được không? Em học sinh dỡ lắm nên anh giải thích kĩ hơn dùm em đi
 
K

khoailangsung

Xin lỗi,mặc dù biết là không ăn liên quan đến chủ đề này,nhưng tui không biết hỏi ở đâu nên đành phạm lỗi spam zậy >_<.Có bạn nào bị giống tui trong ngày hôm nay không??Khoảng 10h30 sang nay tui đăng nhập bằng nick cũ,mọi việc đều bình thường,nhưng đến khi tui reply 1 bải thì nhận đc thông báo đại khái là do nick đó của tui hoặc là không có quyền hạn vào trang đó,hoặc là đang cố sửa chữa nội dung của thành viên khác ...v...v..,nhưng tất cả lí do đó tui đề không có dính.Nhưng tui vẫn không sao post bài bằng nick đó đc nữa.Tui phải vào mail thì thấy có 1 thư xác nhận đổi pass của nick đó đã gửi cách đây khá lâu,vì bí quá nên tui xác nhận đổi luôn,nhưng chờ đến giờ vẫn không thấy email của BQT hocmai gửi pass mới cho tui.Phải lập nick mới này,nhưng cũng không thấy mail xác nhận hoàn tất đăng ký đc gửi đến >_<.Tui dùng yahoo mail.Nick cũ là cukhoaithui.Bạn nào biết đc lí do có thể post lên giúp tui he,mod hay admin nào có "ghé qua" thấy bài này thì xin thương tình giải đáp dùm tui.Sau ghi mọi chuyện bình thường trở lại (tui đang nhập đc bằng nick cũ),tui xin chịu hình phạt vì đã post bài không đúng chủ đề.Zui zẻ chết ^^
 
K

khoailangsung

giải thích thêm cho nào hả bạn??Nếu bạn có nick yahoo thì ra yahoo mà nói dễ nói hơn ở đây.Nick tui là eonfes_pt.Cái chính là bạn phải nắm vững lí thuyết,phải học các định luật và khái niệm,nếu không có nói cở nào cũng sẽ không hiểu hết đc.Những bài này chỉ là những bài cơ bản thôi (theo ý tui he).Nếu ra yahoo thì không cần post đồng ý hay không lên đây kẻo bị "xử trảm" vì spam,chỉ cần ra add nick roi buzz là ok.
 
Top Bottom