Địa 11 Trắc nghiệm khu vực Mĩ La tinh

Lý Kim Ngân

Học sinh
Thành viên
5 Tháng hai 2018
169
174
46
18
Bình Thuận
THCS Tân Nghĩa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Đâu là tên 1 dãy núi cao ở Mĩ La tinh?

A. Dãy Cooc-di-e B.Dãy An-des C. Dãy Him-ma-lay-a D.Dãy An-pơ.

Câu 2: Cảnh quan chiếm tỉ lệ diện tích lớn nhất ở Mĩ La tinh là

A. Hoang mạc và bán hoang mạc. B. Thảo nguyên và thảo nguyên rừng.
C. Rừng xích đọa và nhiệt đới ẩm. D. Xa van và xa van rừng.

Câu 3: Ở Mĩ La tinh, rừng rậm xích xích đạo và nhiệt đới ẩm tập trung chủ yếu ở vùng nào?
A. Vùng núi An-đét B. Đồng bằng A-ma-dôn
C. Đồng bằng La Pla-ta D. Đồng bằng Pam-pa
Câu 4: Nhận xét đúng nhất về tài nguyên khoáng sản của Mĩ la tinh là:
A. kim loại màu, sắt, kim loại hiếm, phốtphat B. kim loại đen, kim loại quý và nhiên liệu
C. kim loại đen, kim loại màu, dầu mỏ D. kim loại đen, kim loại màu, kim loại hiếm.
Câu 5: Mĩ la tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển
A. nền nông nghiệp nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ.
B. nền nông nghiệp cận nhiệt, chăn nuôi gia súc nhỏ.
C. cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi đại gia súc
D. cây công nghiệp, cây lương thực, chăn nuôi gia đại gia súc
Câu 6: Việc khai thác nguồn tài nguyên giàu có của Mĩ La tinh chủ yếu mang lại lợi ích cho

A. Đại bộ phận dân cư. B. Các nhà tư bản, các chủ trang trại.
C. Người da den nhập cư. D. Người dân bản địa (người Anh-điêng).
Câu 7: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm dân cư, xã hội của Mĩ Latinh?
A. Chênh lệch giàu - nghèo rõ rệt. B. Đa dân tộc, tỉ lệ theo đạo Hồi giáo cao.
C. Số dân sống dưới mức nghèo khổ đông. D. Có hiện tượng đô thị hóa tự phát.
Câu 8: Đa số các nước Mĩ La tinh có tốc độ phát triển KT

A. tương đối cao. B. tương đối ổn định.
C. không đều. D. tương đối nhanh.
Câu 9: Năm 2004, quốc gia có tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP cao nhất trong khu vực Mĩ la tinh


A. Bra-xin B. Chi-lê C. Mê-hicô D. Ác-hen-ti-na
Câu 10: Nhận xét đúng nhất về khu vực Mỹ la tinh là
A. nền kinh tế còn phụ thuộc vào nước ngoài, chênh lệch giàu nghèo rất lớn
B. nền kinh tế cònphụ thuộc vào nước ngoài, chênh lệch giàu nghèo còn ít
C. đời sống người dân được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo lớn
D. đời sống người dân được cải thiện nhiều, chênh lệch giàu nghèo giảm mạnh
Câu 11: Nguồn FDI vào Mĩ la tinh chiếm trên 50% là từ các nước
A. Hoa Kỳ và Canada B. Hoa Kỳ và Tây Âu
C. Hoa Kỳ và Tây Ban Nha D. Tây Âu và Nhật Bản
Câu 12: Các nước Mĩ La tinh hiện nay còn phụ thuộc nhiều nhất vào
A. Hoa Kì B.Tây Ba Nha C. Anh D.Pháp
Câu 13: Qua trình cải cách kinh tế của các quốc gia Mĩ La tinh đang gặp phải sự phản ứng của
A. Các thế lực từ bên ngoài. C. Một nhóm người không cùng chung mục đích
B. Những người nông dân mất ruộng D. Các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài khuyên giàu có
Câu 14: Kênh đào ở Mĩ Latinh nối liền Thái Bình Dương với Đại Tây Dương là
A. Xuy-ê. B. Vĩnh Tế. C. Ki-en. D. Pa-na-ma.

THÔNG HIỂU
Câu 1:
Rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm có diện tích lớn ở Mĩ La tinh vì
A. Có diện tích rộng lớn B. Có đường Xích đạo chạy qua gần giữa khu vực
C. Bao quanh là các biển và đại dương D. Có đường chí tuyến Nam chạy qua
Câu 2: Tài nguyên đất và khí hậu của Mĩ Latinh rất thuận lợi cho việc phát triển
A. cây ăn quả nhiệt đới, cây dược liệu quý. B. chăn nuôi gia cầm, thâm canh lúa nước.
C. thâm canh lúa nước, cây ăn quả cận nhiệt. D. chăn nuôi đại gia súc, cây công nghiệp nhiệt đới.
Câu 3: Mĩ La tinh có điều kiện thuận lợi để phá triển chăn nuôi dại gia súc là do.

A. Có nguồn lương thực dồi dào và khí hậu lạnh . B. Có nhiều đồng cỏ và khí hậu nóng ẩm.
C. Ngành công nghiệp chế biến phát triển. D. Nguồn thức ăn công nghiệp dồi dào.

Câu 4: Mĩ La tinh có thế mạnh trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới, chủ yếu là do.
A. Thị trường tiêu thụ. B. Có nhiều loại đất khác nhau.
C. Có nhiều cao nguyên. D. Có khí hậu nhiệt đới.

Câu 5: Ở Mĩ La tinh, các chủ trang trại chiếm giữ phần lớn diện tích đất canh tác là do

A. Cải cách ruộng đất không triệt để. B. Không ban hành chính sách cải cách ruộng đất.
C. Người dân ít có nhu cầu sản xuất nông nghiệp. D. Người dân bán đất cho các chủ trang trại.

Câu 6: Vì sao Mĩ La tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhưng tỉ lệ người nghèo vẫn cao?

A. Trình độ dân trí kém. B. Duy trì chế độ phong kiến trong thời gian dài.
C. Đô thị hóa mang tính tự phát. D. Nguồn lợi chưa mang lại nhiều lợi ích cho đại bộ phận người dân

Câu 7: Hiện tượng đô thị hóa tự phát ở Mĩ Latinh không phải do nguyên nhân nào sau đây?
A. Cải cách ruộng đất không triệt để. B. Thiếu đường lối phát triển đọc lập, tự chủ.
C. Các chủ trang trại chiếm hết ruộng đất. D. Dân nghèo kéo ra thành phố kiếm việc làm.
Câu 8: Mĩ La tinh có tỉ lệ dân cư đô thị rất cao ( Đô thị hóa tự phát), nguyên nhân chủ yếu là do
A. Chiến tranh ở các vùng nông thôn B. Điều kiện sống ở thành phố rất thuận lợi
C. Công nghiệp phá triển với tốc độ nhanh D. Dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố làm
Câu 9: Đô thị hóa tự phát đã tác động tới vấn đề xã hội ở Mĩ La tinh là?

A. ô nhiễm môi trường. B. thiếu việc làm, nhà ở.
C. cạn kiệt tài nguyên. D. KT chậm phát triển.

Câu 10: Đô thị hóa tự phát đã tác động tới vấn đề môi trường ở Mĩ La tinh là?

A. KT chậm phát triển B. thiếu việc làm, nhà ở.
C. cạn kiệt tài nguyên. D. ùn tắc giao thông
Câu 11: Các nước Mĩ La tinh giành độc lập khá sớm nhưng kinh tế phát triển chậm, không phải do
A. tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn
B. duy trì xã hội phong kiến trong thời gian dài
C. các thế lực bảo thủ của thiên chúa giáo tiếp tục cản trở
D. chưa xây dựng được đường lối KT-XH độc lập, tự chủ
Câu 12: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây đã làm cho tốc độ phá triển KT của MLT không đều và đầu tư nước ngoài giảm mạnh?
A. Chính trị không ổn định
B. Cạn kiệt dần tài nguyên
C. Thiếu lực lượng lao động
D. Thiên tai xảy ra nhiều
Câu 13: Kinh tế nhiều quốc gia Mĩ La tinh đang từng bước được cải thiện chủ yếu là do
A. Không còn phụ thuộc vào nước ngoài B. Cải cách ruộng đất triệt để
C. San sẻ quyền lợi của các công ti tư bản nước ngoài D. Tập trung củng cố bộ máy nhà nước
 

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,155
3,014
371
18
Fiore
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
Câu 1: Đâu là tên 1 dãy núi cao ở Mĩ La tinh?

A. Dãy Cooc-di-e B.Dãy An-des C. Dãy Him-ma-lay-a D.Dãy An-pơ.

Câu 2: Cảnh quan chiếm tỉ lệ diện tích lớn nhất ở Mĩ La tinh là

A. Hoang mạc và bán hoang mạc. B. Thảo nguyên và thảo nguyên rừng.
C. Rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm. D. Xa van và xa van rừng.

Câu 3: Ở Mĩ La tinh, rừng rậm xích xích đạo và nhiệt đới ẩm tập trung chủ yếu ở vùng nào?
A. Vùng núi An-đét B. Đồng bằng A-ma-dôn
C. Đồng bằng La Pla-ta D. Đồng bằng Pam-pa
Câu 4: Nhận xét đúng nhất về tài nguyên khoáng sản của Mĩ la tinh là:
A. kim loại màu, sắt, kim loại hiếm, phốtphat B. kim loại đen, kim loại quý và nhiên liệu
C. kim loại đen, kim loại màu, dầu mỏ D. kim loại đen, kim loại màu, kim loại hiếm.
Câu 5: Mĩ la tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển
A. nền nông nghiệp nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ.
B. nền nông nghiệp cận nhiệt, chăn nuôi gia súc nhỏ.
C. cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi đại gia súc
D. cây công nghiệp, cây lương thực, chăn nuôi gia đại gia súc
Câu 6: Việc khai thác nguồn tài nguyên giàu có của Mĩ La tinh chủ yếu mang lại lợi ích cho

A. Đại bộ phận dân cư. B. Các nhà tư bản, các chủ trang trại.
C. Người da den nhập cư. D. Người dân bản địa (người Anh-điêng).
Câu 7: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm dân cư, xã hội của Mĩ Latinh?
A. Chênh lệch giàu - nghèo rõ rệt. B. Đa dân tộc, tỉ lệ theo đạo Hồi giáo cao.
C.
Số dân sống dưới mức nghèo khổ đông. D. Có hiện tượng đô thị hóa tự phát.
Câu 8: Đa số các nước Mĩ La tinh có tốc độ phát triển KT

A. tương đối cao. B. tương đối ổn định.
C. không đều. D. tương đối nhanh.
Câu 9: Năm 2004, quốc gia có tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP cao nhất trong khu vực Mĩ la tinh


A. Bra-xin B. Chi-lê C. Mê-hicô D. Ác-hen-ti-na
Câu 10:
Nhận xét đúng nhất về khu vực Mỹ la tinh là
A. nền kinh tế còn phụ thuộc vào nước ngoài, chênh lệch giàu nghèo rất lớn
B. nền kinh tế cònphụ thuộc vào nước ngoài, chênh lệch giàu nghèo còn ít
C. đời sống người dân được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo lớn
D. đời sống người dân được cải thiện nhiều, chênh lệch giàu nghèo giảm mạnh
Câu 11: Nguồn FDI vào Mĩ la tinh chiếm trên 50% là từ các nước
A. Hoa Kỳ và Canada B. Hoa Kỳ và Tây Âu
C. Hoa Kỳ và Tây Ban Nha D. Tây Âu và Nhật Bản
Câu 12: Các nước Mĩ La tinh hiện nay còn phụ thuộc nhiều nhất vào
A. Hoa Kì B.Tây Ba Nha C. Anh D.Pháp
Câu 13: Qua trình cải cách kinh tế của các quốc gia Mĩ La tinh đang gặp phải sự phản ứng của
A. Các thế lực từ bên ngoài. C. Một nhóm người không cùng chung mục đích
B. Những người nông dân mất ruộng D. Các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên giàu có
Câu 14:
Kênh đào ở Mĩ Latinh nối liền Thái Bình Dương với Đại Tây Dương là
A. Xuy-ê. B. Vĩnh Tế. C. Ki-en. D. Pa-na-ma.

THÔNG HIỂU
Câu 1:
Rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm có diện tích lớn ở Mĩ La tinh vì
A. Có diện tích rộng lớn B. Có đường Xích đạo chạy qua gần giữa khu vực
C. Bao quanh là các biển và đại dương D. Có đường chí tuyến Nam chạy qua
Câu 2: Tài nguyên đất và khí hậu của Mĩ Latinh rất thuận lợi cho việc phát triển
A. cây ăn quả nhiệt đới, cây dược liệu quý. B. chăn nuôi gia cầm, thâm canh lúa nước.
C. thâm canh lúa nước, cây ăn quả cận nhiệt. D. chăn nuôi đại gia súc, cây công nghiệp nhiệt đới.
Câu 3:
Mĩ La tinh có điều kiện thuận lợi để phá triển chăn nuôi dại gia súc là do.

A. Có nguồn lương thực dồi dào và khí hậu lạnh . B. Có nhiều đồng cỏ và khí hậu nóng ẩm.
C. Ngành công nghiệp chế biến phát triển. D. Nguồn thức ăn công nghiệp dồi dào.

Câu 4: Mĩ La tinh có thế mạnh trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới, chủ yếu là do.
A. Thị trường tiêu thụ. B. Có nhiều loại đất khác nhau.
C. Có nhiều cao nguyên. D. Có khí hậu nhiệt đới.

Câu 5: Ở Mĩ La tinh, các chủ trang trại chiếm giữ phần lớn diện tích đất canh tác là do

A. Cải cách ruộng đất không triệt để. B. Không ban hành chính sách cải cách ruộng đất.
C. Người dân ít có nhu cầu sản xuất nông nghiệp. D. Người dân bán đất cho các chủ trang trại.

Câu 6: Vì sao Mĩ La tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhưng tỉ lệ người nghèo vẫn cao?

A. Trình độ dân trí kém. B. Duy trì chế độ phong kiến trong thời gian dài.
C. Đô thị hóa mang tính tự phát. D. Nguồn lợi chưa mang lại nhiều lợi ích cho đại bộ phận người dân

Câu 7: Hiện tượng đô thị hóa tự phát ở Mĩ Latinh không phải do nguyên nhân nào sau đây?
A. Cải cách ruộng đất không triệt để. B. Thiếu đường lối phát triển đọc lập, tự chủ.
C.
Các chủ trang trại chiếm hết ruộng đất. D. Dân nghèo kéo ra thành phố kiếm việc làm.
Câu 8: Mĩ La tinh có tỉ lệ dân cư đô thị rất cao ( Đô thị hóa tự phát), nguyên nhân chủ yếu là do
A. Chiến tranh ở các vùng nông thôn B. Điều kiện sống ở thành phố rất thuận lợi
C. Công nghiệp phá triển với tốc độ nhanh D. Dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố làm
Câu 9:
Đô thị hóa tự phát đã tác động tới vấn đề xã hội ở Mĩ La tinh là?

A. ô nhiễm môi trường. B. thiếu việc làm, nhà ở.
C. cạn kiệt tài nguyên. D. KT chậm phát triển.

Câu 10: Đô thị hóa tự phát đã tác động tới vấn đề môi trường ở Mĩ La tinh là?

A. KT chậm phát triển B. thiếu việc làm, nhà ở.
C. cạn kiệt tài nguyên. D. ùn tắc giao thông
Câu 11:
Các nước Mĩ La tinh giành độc lập khá sớm nhưng kinh tế phát triển chậm, không phải do
A. tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn
B. duy trì xã hội phong kiến trong thời gian dài
C. các thế lực bảo thủ của thiên chúa giáo tiếp tục cản trở
D. chưa xây dựng được đường lối KT-XH độc lập, tự chủ
Câu 12: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây đã làm cho tốc độ phá triển KT của MLT không đều và đầu tư nước ngoài giảm mạnh?
A. Chính trị không ổn định
B. Cạn kiệt dần tài nguyên
C. Thiếu lực lượng lao động
D. Thiên tai xảy ra nhiều
Câu 13: Kinh tế nhiều quốc gia Mĩ La tinh đang từng bước được cải thiện chủ yếu là do
A. Không còn phụ thuộc vào nước ngoài B. Cải cách ruộng đất triệt để
C. San sẻ quyền lợi của các công ti tư bản nước ngoài D. Tập trung củng cố bộ máy nhà nước
Bạn có thể ôn lại phần nội dung kiến thức của bài tại Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới (phần 2)
Hoặc xem các nội dung khác thuộc Địa lý lớp 11 tại topic Hệ thống hóa kiến thức Địa 11
"Một người kiên nhẫn có thể thu hút may mắn như nam châm. Chăm chỉ với quyết tâm mạnh mẽ, thành công và may mắn sẽ mỉm cười với bạn!"
 
Top Bottom