Sử 7 Trắc nghiệm.Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006

Cựu TMod Sử
Thành viên
11 Tháng hai 2022
470
1
382
66
16
Hà Tĩnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Các nước ở khu vực Đông Nam Á đều chịu ảnh hưởng mạnh của yếu tố thời tiết nào?
A. Gió mùa
B. Gió phơn
C. Thủy triều
D. Dòng biển nóng
2.Quần đảo In-đô-nê-xi-a được thống nhất dưới vương triều nào?
A. Vương triều Xu-ma-tơ-ra.
B. Vương triều Mô-giô-pa-hit.
C. Vương triều Lan Xang.
D. Vương triều Gia-va.
3.Ý nào sau đây phản ánh đúng tình hình các nước Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVIII?
A. Bước vào thời kì suy yếu và bị biến thành thuộc địa của thực dân phương Tây
B. Phát triển thịnh vượng rồi bị suy yếu dần.
C. Một số nước nhỏ suy yếu, nhưng Thái Lan, Campuchia phát triển mạnh.
D. Bước vào thời kì khủng hoảng tạm thời sau đó lại được phục hồi và phát triển
4.Từ khoảng nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII, tình hình Đông Nam Á có điểm gì nổi bật?
A. Hình thành các quốc gia phong kiến
B. Các quốc gia phong kiến phát triển thịnh đạt
C. Các quốc gia phong kiến bước vào thời kì suy yếu
D. Bị xáo trộn do cuộc tấn công của quân Mông Cổ
5.Chủ nhân đầu tiên sinh sống trên đất Lào là
A. Người Khmer.
B. Người Lào Thơng.
C. Người Lào Lùm.
D. Người Xiêng Khoảng.
6.Tộc người nào đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành vương quốc Chân Lạp?
A. Người Thái
B. Người Khmer
C. Người Xtiêng
D. Người Hoa
7.Nguyên nhân chính khiến vương quốc Lan Xang suy yếu từ thế kỉ XVIII là
A. Những cuộc tranh chấp ngôi vua trong hoàng tộc.
B. Người Thái di cư và làm phân tán Lào.
C. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát.
D. Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào.
8.Yếu tố nào đã tạo ra sự xáo trộn về dân cư ở khu vưc Đông Nam Á thế kỉ XIII?
A. Ảnh hưởng của thiên tai
B. Cuộc xâm lược của người Mông Cổ
C. Cuộc xâm lược của thực dân phương Tây
D. Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ
9.Nét nổi bật của nền văn hóa các dân tộc Đông Nam Á là gì?
A. Chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc.
B. Chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ.
C. Nền văn hóa mang tính bản địa sâu sắc.
D. Tiếp thu có chọn lọc những ảnh hưởng văn hóa bên ngoài, kết hợp với nền văn hóa bản địa, xây dựng một nền văn hóa riêng và độc đáo.
10.Văn hóa của Cam-pu-chia và Lào có điểm gì tương đồng?
A. Đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Đại Việt.
B. Đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ.
C. Đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa.
D. Đều chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây.
11.Quốc gia Việt Nam ngày nay được xây dựng trên cơ sở của các quốc gia cổ đại nào?
A. Văn Lang, Phù Nam
B. Âu Lạc, Cham-pa, Phù Nam
C. Pa-gan, Cham-pa
D. Phù Nam, Su-kho-thay, Lan Xang
12.Thời kì phát triển huy hoàng của Vương quốc Cam-pu-chia là
A. Thời kì huy hoàng.
B. Thời kì Chân Lạp.
C. Thời kì hoàng kim.
D. Thời kì Ăng-co.
13.Nội dung nào sau đây không phản ánh những thuận lợi do điều kiện tự nhiên mang lại cho khu vực Đông Nam Á?
A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa thuận lợi cho sự phát triển của động thực vật
B. Khí hậu ấm áp thuận lợi cho con người sinh sống ở thời cổ đại
C. Thích hợp cho sự sinh trưởng của cây lúa nước
D. Ít chịu ảnh hưởng của thiên tai: bão, lũ lụt…
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
Chúc bạn ngày mới tốt lành!
 
Top Bottom