Tổng hợp câu hỏi hay, lạ trong đề thi thử Quỳnh Lưu cần giải đáp!!

Thảo luận trong 'Môn HÓA HỌC' bắt đầu bởi lantohehevip, 27 Tháng năm 2013.

Lượt xem: 3,694

 1. lantohehevip

  lantohehevip Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bầu chọn TV BQT được yêu thích nhất nào cả nhà ơi!


  Câu 1: Đốt cháy một axit cacboxylic A mạch hở, không phân nhánh thu được số mol H2O bằng số mol A đã phản ứng. Biết hidrocacbon tương ứng của A là chất khí ở điều kiện thường. Số CTCT phù hợp với A là?
  A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

  Câu 4: Các ion nào sau không thể cùng tồn tại trong một dung dịch ?
  A. K+, NH4+, OH–, PO43-. B. Na+, Mg2+, NO3-, SO42-.
  C. Ba2+, Al3+, Cl–, HSO4-. D. Cu2+, Fe3+, SO42-, Cl– .

  Câu 7: Trong bình kín chứa hỗn hợp X gồm hidrocacbon A mạch hở (thể khí ở điều kiện thường) và 0,06 mol O2, bật tia lửa điện để đốt X. Toàn bộ sản phẩm sau phản ứng cho đi qua bình đựng 3,5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M thì thu được 3 gam kết tủa. Khí duy nhất thoát ra khỏi bình có thể tích 0,224 lít (đktc). Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nước bị ngưng tụ khi cho qua dung dịch, có bao nhiêu CTCT thỏa mãn A?
  A. 3 B. 4 C. 5 D. 1


  Câu 8: Lấy 14,4 gam ancol X cho tác dụng hoàn toàn với CuO dư thu được andehit Y mạch không phân nhánh. Chia Y thành 2 phần bằng nhau.
  - Phần 1: Tác dụng vừa đủ 0,2 mol Br2 trong nước.
  - Phần 2: Tác dụng vừa đủ với 0,1 mol Br2 trong dung môi CCl4
  Số ancol thỏa mãn X là?
  A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

  Câu 10: Oxh ancol no, 2 chức mạch hở X bằng CuO dư đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí và hơi Y có tỉ khối so với H2 là 26,5. Xác đinh X?
  A. 2-metylpropan-1,2-diol B. 2,2-dimetylpropan-1,3-diol
  C. 3-metylbutan-1,3-diol D. Butan-2,3-diol

  Câu 14: X là hợp chất thơm có công thức C8H10O2. X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:1, X tác dụng với Na dư thu được số mol H2 bằng số mol X đã phản ứng. Oxi hóa X bằng dung dịch KMnO4 đun nóng thu được Y có CT C7H4O3K2. Số CTCT phù hợp X là?
  A. 6 B. 15 C. 8 D. 13

  Câu 27: Cho các tiểu phân sau: Al3+, HS- , SO32-, HPO32-; HSO4-, Cl -, CH3COO-, PO43-; NO3-, NH4+; S2- , C6H5O- . Số tiểu phân thể hiện tính axit, bazơ, lưỡng tính, trung tính lần lượt là
  A. 3, 5, 2, 2 B. 2, 5, 3, 2 C. 3, 6, 1, 2. D. 1, 5, 3, 3

  Câu 28: Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp BaO, Al2O3 và FeO đốt nóng thu được chất rắn X1. Hoà tan chất rắn X1 vào nước thu được dung dịch Y1 và chất rắn E1. Sục khí CO2 dư vào dung dịch Y1 thu được kết tủa F1. Hoà tan E1 vào dung dịch NaOH dư thấy bị tan một phần và còn chất rắn G1. Cho G1 vào dung dịch AgNO3 dư (Coi CO2 không phản ứng với nước). Tổng số phản ứng xảy ra là
  A. 7. B. 6. C. 8. D. 9.

  Câu 43: Ancol X có CTPT C8H10O. Tách nước X bằng H2SO4 đặc, 170 oC, thu được stiren. Có bao nhiêu CTCT thỏa mãn X
  A. 6 B. 8 C. 4 D. 2


  Câu 48: Cho độ âm điện của các nguyên tố như sau: O(3,44), Cl(3,16), Mg(1,31), C(2,55), H(2,2)
  Trong các phân tử: MgO, CO2, CH4, Cl2O, số chất có kiểu liên kết cộng hóa trị có cực là
  A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
   
 2. rish

  rish Guest

  Một cốc nước có chứa các ion :[TEX] Na^{+} (0.05 mol) , Mg^{2+} (0.02mol) , Ca^{2+} (0.04mol) , Cl^{-} (0.02 mol) , HCO_3^{-} (0.13 mol) , SO_4^{2-} (0.01 mol)[/TEX] . Nước trong cốc chứa :
  A.Độ cứng vĩng cửu
  B.Là nước mềm
  C. Độ cứng toàn phần
  D. Độ cứng tạm thời (D)
  Oligo peptit X tạo nên từ anpha amino axit Y, Y có CTPT là [TEX]C_3H_7NO_2[/TEX] . Khi đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol X thu được 15.3 g nước . X là
  A.Đipeptit
  B.Tetrapeptit
  C.Tripteptit
  D.penta peptit (C)
   
 3. tanphuocdx

  tanphuocdx Guest

  X có CTPT C2H7O3N. khi cho X tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH dư đun nóng nhẹ thì đều thấy khí thoát ra. lấy 0.1 mol X cho vào dung dịch chứa 0.25 mol KOH. sau phản ứng cô cạn dung dịch được chất rắn Y, nung nóng Y đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. tính m?
  câu này giải sao bạn ? :)
   

CHIA SẺ TRANG NÀY