Tổng hợp các loại chất td đc với HCl

P

phankyanhls2000

Nếu theo kiến thức lớp 9 của em thì:

+)Các kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hoá học

+)Các oxit bazo

+)Các bazo

+)Các muối có gốc axit yếu hơn Cl
 
Top Bottom