Sử 10 Tổng hợp các câu hỏi ôn thi

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006

Cựu TMod Sử
Thành viên
11 Tháng hai 2022
470
1
382
66
18
Hà Tĩnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1:
Vì sao xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng? Trình bày và nhận xét về những thành tựu nổi bật của phong trào Văn hóa Phục hưng?
Câu 2:
Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á trong các thế kỉ VII – giữa thế kỉ XIX? Đạo Phật đã ảnh hưởng như thế nào đến các quốc gia Đông Nam Á?
Câu 3:
Trình bày khái quát những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta từ thế kỉ 1 đến thế kỉ X. Em có nhận xét gì về công lao các nhân vật lịch sử lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa trên?
Câu Ấn
Câu 4: tình hình giáo dục Đại Việt trong các thế kỉ 10-15? Điểm tích cực và hạn chế của nền giáo dục Đại Việt nước ta trong giai đoạn này?
Đáp án tham khảo
Câu1

“. Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng,
-Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa này sinh trong lòng chế độ phong kiến và ngày càng lớn mạnh. Giai cấp từ sản ngày càng trưởng thành.
-Giáo lí Ki tô với những quan niệm lỗi thời của xã hội phong kiến không phù hợp với phương thức sống và làm việc của giai cấp tư sản.
-Giai cấp tư sản nhìn thấy trong tình hoa của nền văn hóa Hi Lạp Roma có những điều phù hợp với mình nên đã phục hồi tỉnh hoa của văn hóa cổ đại
-Qua đó, họ muốn nói lên nguyện vọng xây dựng một xã hội nhân bán và tại do b. Những thành tựu nổi bật:
- Thành tựu văn hoá, nghệ thuật, Xuất hiện nhiều danh nhân văn hoá lớn nhạc. Ra bơ le, Đê các tơ, Sếch-xpia Lê-g-na dơ Van-xi... Bằng những tác phẩm của mình, họ lên án nghiêm khắc giáo hội Ki-tô. tấn công vào trật tự xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người và quyền tự do cá nhân, dể cao khoa học tự nhiên và xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.
-Thành tựu khoa học, kĩ thuật
- Khoa học: các phát minh về thiên văn của Cô-pec-ních. Bru-nô, Ga-li-l thành tựu về toán học, triết học của Đề-các-to. Bé-cơn; nhiều nhà giải phẫu danh tiếng xuất hiện...
+ Kĩ thuật sử dụng sức nước, luyện sắt, hàng hải, in...
c. Nhận xét:
Phong trào này do giai cấp từ sản phát động và thực hiện. Đề cao giá trị con người, đòi tự do cá nhân.
- Chống chế độ phong kiến lỗi thời, cổ vũ và mở đường cho văn hại châu Âu phát triển. Tuy nhiên, phong trào chỉ tập trung đề cao giá trị con người từ sản; nhân dân lao động nghèo vẫn bị áp bức, bóc lột.
-Phong trào đã tạo nên một chuyển biến quan trọng trong đời sống tình thần của nhân loại, “một thời đại cần đến con người khổng lồ về tư tưởng, nhiệt tinh, về cách; khổng lồ về tài năng mọi mặt và về sự hiểu biết sâu rộng của họ".
Câu 2:
a. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

-Từ thế kỉ VII - X, khu vực Đông Nam Á đã hình thành một số quốc gia phong kiến dân tộc như vương quốc Campuchia của người Khơ mẹ, các vương quốc của người Môn, người Miếu ở hạ lưu sông Mẽ Nam, người In-do-nê-xi-a á dão Gia-va, Xu-ma-to-ta....
-Từ nửa sau thế kỉ X... nửa đầu thế kỉ XVIII là thời kì phát triển của các quốc gia phong kiến; trong đó thế kỉ XIII là mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đông Nam Á gắn liền với sự ra đời của các vương quốc tiền thiên của Thái và Lào
+ In-đô-nê-xi-a thống nhất dưới vương triều Mô-giỗ-pa-hít hùng mạnh trong ba thế kỉ Trên bán đào Đông Dương, ngoài Đại Việt, Cam-pu-chia từ thế kỉ IX cũng bước vào thời kì Ăng-co huy hoàng.
+ Trên lưu vực sông I-ra-oa-đi, từ giữa thế kỉ XI, quốc gia Pa-gan mở
đầu cho quá trình hình thành, phát triển của vương quốc Mi-an-ma
+ Thế kỉ XIV, thống nhất các tiểu quốc lập ra vương quốc Thái.
* Giữa thế kỉ XIV, vương quốc Lan Xung ra đời.
- Những biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt:
+ Kinh tế
: có khả năng cung cấp một khối lượng lớn lúa, gạo, cả sản phẩm thủ công, nhất là những sản vật thiên nhiên (gỗ quý, ngọc trai, hương liệu...). Vá buôn nhiều nước đến buôn bán. Các hải cảng của người Chăm, người Kha-me trở thành địa điểm dừng chân buôn bản của lái buôn nhiều nước.
+ Chính trị tổ chức bộ máy nhà nước chặt chẽ, hoàn chính từ trung ương đến địa phương.
+ Văn hoá các dân tộc xây dựng một nền văn hoá tiếng của mình và đóng góp vào kho tàng văn hoá chung những giá trị tinh thần độc đáo (chữ Khơ-me cổ của người Khơ-me, chữ viết của người Chăm, các quần thể kiến trúc ....)
b. Ảnh hưởng của đạo Phật đến Đông Nam Á:
- Phật giáo truyền vào Đông Nam Á từ những thế kỉ đầu công nguyên. Thế kỉ XIII, đông Phật giáo Tiểu thừa phổ biến ở nhiều nước. Các chùa mới mọc lên ngày càng nhiều. Chùa không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là trung tâm văn hoá, hình chân – thiện – mĩ, là nơi lưu giữ và phổ biến văn hoá, tri thức cho dân chúng. Văn học phật giáo gồm các tích truyện được gắn với sự tích, lịch sử phật giáo phát triển mạnh.
- Phật giáo có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội và văn hoá của cư dân Đông Nam Á. Ở Việt Nam, Phật giáo được truyền bá rộng rãi, thịnh đạt nhất vào thời Lý, Trần,
Câu 3:
a. Trình bày khái quát những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu

-Từ thế kỉ I đến thế kỉ X, nhân dân Âu Lạc liên tiếp vùng lên đấu tranh giành được thắng lợi, kết thúc hoàn toàn ách đô hộ của phong kiến phương Bắc; mở ra thời đại mới thời đại độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc. Trong đó, tiêu biểu là
-Khởi nghĩa Hai Bà Trưng: Tháng 1 năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, được đông đảo nhân dẫn ủng hộ. Khởi nghĩa thắng lợi. Năm 42, nhà Hán đưa 2 vạn quân sang xâm lược nước ta. Thai Bà Trưng tổ chức kháng chiến anh dùng nhưng do tương quan lực lượng nên thất bại.
-Khởi nghĩa Lý Bí: Nam 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa, Năm 544, khởi nghĩa thắng lợi. Nhà nước Van Xuân ra đời. Năm 545, nhà Lương sang xâm lược. Ly Bi trao quyền cho Triệu Quang Phục tổ chức kháng chiến. Năm 550, kháng chiến thắng lợi. Triệu Quang Phục lên ngôi. Năm 571. Lý Phật Tử cướp ngôi. Năm 603, nhà Tùy xâm lược. Nhà nước Vạn Xuân thất bại.
-Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ: Năm 905, nhân cơ hội nhà Đường suy sụp, Thừa Du được nhân dân ủng hộ, đánh chiếm Tổng Bình, xây dựng chính quyền tự chủ. Năm 907, Khúc Thừa Du chết. Khúc Hạo lên thay, thực hiện nhiều chính sách cải cách để xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ.
-Khởi nghĩa Ngô Quyền: Năm 931, Dương Đình Nghệ lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán, thay họ Khúc nắm giữ chính quyền tự chủ. Năm 978, Kiểu Công Tiễn phản bội. Quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai Ngõ Quyển nhanh chóng tiến quân vào Đại La (Hà Nội) giết Kiều Công Tiễn, tổ chức đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đảng, dập tan âm mưu xâm lược của nhà Nam Hán.
b. Nhận xét gì về công lao của các nhân vật lịch sử lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa trên
– Hai Bà Trưng
: Mở đầu cho cuộc đấu tranh chống áp bức, đô hộ của nhân dân Âu-Lạc. Góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân ta trong giai đoạn sau. Khẳng định vai trò, khả năng của người phụ nữ trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm.
– Lý Bí: Giành được độc lập tự chủ. Khẳng định sự trưởng thành của ý thức dân tộc. Đánh dấu bước phát triển của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta.
— Khúc Thừa Dụ: Đánh dấu sự thắng lợi về cơ bản cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta Chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc, đạt cơ sở nền tặng cho nền độc lập lâu đài của dân tộc.
- Ngô Quyền; Lãnh đạo, chỉ huy trận đánh ở sông Bạch Đảng, đập tan âm mưu xâm lược của quân Nam Hán. Kết thúc vĩnh viễn ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc.
Câu 4
a. Tình hình giáo dục Đại Việt trong các thế kỉ X − XV

– Do nhu cầu xây dựng nhà nước và nâng cao dân trí nên các triều đại rất quan tâm đến giáo dục. Chữ Hán trở thành chữ viết chính thức.
-Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập Văn miêu ở kinh đô Thăng
Long. Năm 1076, khoa thi quốc gia đầu tiên được tổ chức ở kinh thành. – Thời Trần, các khoa thi tổ chức đều đặn hơn. Năm 1247, nhà Trần đặt lệ lấy “Tam khôi”, quy định rõ nội dung học tập, mở rộng Quốc tứ giảm cho con em quý tộc và quan chức tới học. Nhiều tri thức tài giỏi như Nguyễn Hiền, Mạc Đỉnh Chi, Phạm Sư Mạnh... được đào tạo để giúp nước.
- Thời Lê sơ, giáo dục Nho học thịnh đạt. Các khoa thi được tổ chức đều đặn, quy chế thi cử được ban hành rõ ràng. Những người có lí lịch rõ ràng đều được đi thi, số người đi học ngày càng đông, trình độ dân trị nâng cao. Năm 1484, vua Lê Thánh Tông cho dựng bia ghi tên Tiến sĩ nhằm để cao, khuyến khích việc học trong nhân dân, đồng thời ghì nhận công sức của những người tải có thành tích cao trong học tập, nhắc nhờ những người có học đem tài năng và sức học của mình đóng góp xây dựng đất nước.
-Nội dung học tập và thi cử chủ yếu là sách kinh điển Nho giáo như Tử thư, Ngũ kinh, Bắc sử
- Như vậy, trong các thế kỉ X − XV, giáo dục từng bước hoàn thiện và phát triển, trở thành nguồn đào tạo quan lại và người tài cho đất nước. Vị trí của Nho giáo theo đó cũng nâng lên vị trí độc tôn.
b. Điểm tích cực và hạn chế nền giáo dục nước ta trong giai đoạn này
- Tích cực:
Giáo dục được nhà nước quan tâm và tạo điều kiện phát triển. Dân trí ngày càng được nâng cao. Hàng loạt trí thức tài giỏi được đào tạo, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước. Giáo dục phát triển góp phần nâng cao vị trí Nho giáo.
Hạn chế: Nội dung giáo dục chủ yếu thiên về các lĩnh vực xã hội như thiên văn, triết học, đạo đức, chính trị mà không chú trọng đến khoa học tự nhiên; vì thế, giáo dục Nho học không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế.
Bạn có thể tham khảo qua bài làm của mình ạ, có gì không rõ có thể cmt ngay phía dưới.
=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha:
 
Top Bottom