Hóa 10 Tổng hệ số sau cân bằng là?

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
[imath]Zn + 2H_2SO4-----> ZnSO_4 + SO_2 + 2H_2O[/imath]
=> A
có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
Last edited:
Top Bottom