Toán toán violympic lớp 8

huonggiangnb2002

Mùa hè Hóa học
Thành viên
23 Tháng mười hai 2015
334
328
109
Ninh Bình
Mình nghĩ cách nhanh nhất để giải bài này là nhập từng phần của biểu thức vào máy tính để tính với giá trị x, sau đó ghép lại sẽ được kết quả.
 

Giang Phạm

Học sinh
Thành viên
2 Tháng năm 2017
30
21
21
( [tex]\frac{1}{x-1}[/tex] + [tex]\frac{x}{x^{3}-1}[/tex] . [tex]\frac{x^{2}+x+1}{x+1}[/tex] ) : [tex]\frac{2x + 1}{x^{2}+2x+1}[/tex]
=( [tex]\frac{1}{x-1}[/tex] + [tex]\frac{x}{(x-1)(x^{2}+x+1)}[/tex] . [tex]\frac{x^{2}+x+1}{x+1}[/tex] ) : [tex]\frac{2x + 1}{(x+1)^{2}}[/tex]
=( [tex]\frac{x+1}{x^{2}-1}[/tex] + [tex]\frac{x}{(x-1)(x+1)}[/tex] )( [tex]\frac{(x+1)^{2}}{2x+1}[/tex] )
= [tex]\frac{2x+1}{x^{2}-1}[/tex] . [tex]\frac{(x+1)^{2}}{2x+1}[/tex]
= [tex]\frac{x+1}{x-1}[/tex]
Thay x = [tex]\frac{2017}{2015}[/tex] => Đáp số
 
Top Bottom