Toán toán violympic lớp 8

Issei

Học sinh
Thành viên
19 Tháng ba 2017
36
4
31
19
  • Like
Reactions: rikahoang

rikahoang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng một 2016
224
117
164
23
BRVT
vì a+b+c=0=> a+b=-c; a+c=-b;b+c=-a

[tex]\Leftrightarrow \frac{2ab}{a^{2}+b^{2}-c^{2}}+\frac{2bc}{b^{2}+c^{2}-a^{2}}+\frac{2ca}{c^{2}+a^{2}-c^{2}}[/tex](1)
[tex]a^{2}+b^{2}=(a+b)^{2}-2ab=c^{2}-2ab[/tex], tương tự với b,c
(1)[tex]\Leftrightarrow \frac{2ab}{c^{2}-2ab-c^{2}}+\frac{2bc}{a^{2}-2bc-a^{2}}+\frac{2ca}{b^{2}-2ca-b^{2}}[/tex]
=3
(Bạn thay dấu [tex]\Leftrightarrow[/tex] bằng dấu "=" nha)
 
  • Like
Reactions: Issei

Otaku8874

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng tám 2016
547
328
114
Hà Nội
vì a+b+c=0=> a+b=-c; a+c=-b;b+c=-a

[tex]\Leftrightarrow \frac{2ab}{a^{2}+b^{2}-c^{2}}+\frac{2bc}{b^{2}+c^{2}-a^{2}}+\frac{2ca}{c^{2}+a^{2}-c^{2}}[/tex](1)
[tex]a^{2}+b^{2}=(a+b)^{2}-2ab=c^{2}-2ab[/tex], tương tự với b,c
(1)[tex]\Leftrightarrow \frac{2ab}{c^{2}-2ab-c^{2}}+\frac{2bc}{a^{2}-2bc-a^{2}}+\frac{2ca}{b^{2}-2ca-b^{2}}[/tex]
=3
(Bạn thay dấu [tex]\Leftrightarrow[/tex] bằng dấu "=" nha)
Bằng -3 chứ bạn
 
Top Bottom