Hóa 8 toán hỗn hợp KL

Thiên An - 2009

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2022
195
144
36
14
TP Hồ Chí Minh
Last edited:
  • Like
Reactions: thuyduongne113

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,369
1,660
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
hòa tan 7,8 g h2 gồm Mg và Al hết trong dung dịch HCl dư sau phản ứng thoát ra khí H2 có tỉ lệ số mol theo thứ tự là 2:3. Tính %m các kim loại trong h2
Thiên An - 2009Đặt mol khí [imath]H_2[/imath] tạo thành từ Mg và Al lần lượt là x và 3x
[imath]Mg + 2HCl -> MgCl_2 + H_2[/imath]
x........................................................<- x
[imath]2Al + 6HCl -> 2AlCl_3 + 3H_2[/imath]
2x.........................................................<- 3x
Ta có: 24.x + 27.2x=7,8
=> x=
=> %Mg = [imath]\dfrac{24.x}{7,8}[/imath].100%
=> %Al=100% - %Mg
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nhé ^ ^
Bạn có thể tham khảo thêm BT có giải tương tự tại đây nha: BT1, BT2
 
Last edited:
  • Love
Reactions: Thiên An - 2009

Thiên An - 2009

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2022
195
144
36
14
TP Hồ Chí Minh
Đặt mol khí [imath]H_2[/imath] tạo thành từ Mg và Al lần lượt là 2x và 3x
[imath]Mg + 2HCl -> MgCl_2 + H_2[/imath]
2x........................................................<- 2x
[imath]2Al + 6HCl -> 2AlCl_3 + 3H_2[/imath]
2x.........................................................<- 3x
Ta có: 24.2x + 27.2x=7,8
=> x= lẻ ( bạn xem lại đề thử nha )
=> %Mg = [imath]\dfrac{24.2x}{7,8}[/imath].100%
=> %Al=100% - %Mg
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nhé ^ ^
Bạn có thể tham khảo thêm BT có giải tương tự tại đây nha: BT1, BT2
thuyduongne113ui mik vt nhầm 1:3 thành 2:3 nha
 
Top Bottom