Toán 9

Phan Minh Tâm

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười 2017
242
114
94
Nghệ An

Ann Lee

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng tám 2017
1,782
2,981
459
Hưng Yên
Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn: abc=1
Tìm GTNN của biểu thức: S = [tex]\frac{a}{a+2b}+\frac{b}{b+2c}+\frac{c}{c+2a}[/tex]
Vì abc=1 => a,b,c khác 0
=> $S=\frac{a^{2}}{a^{2}+2ba}+\frac{b^{2}}{b^{2}+2cb}+\frac{c^{2}}{c^{2}+2ac}\geq \frac{(a+b+c)^{2}}{a^{2}+b^{2}+c^{2}+2ab+2bc+2ca}=\frac{(a+b+c)^{2}}{(a+b+c)^{2}}=1$ (BĐT Svacxo)
Dấu "=" xảy ra $
\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
\frac{a^{2}}{a^{2}+2ba}=\frac{b^{2}}{b^{2}+2bc}=\frac{c^{2}}{c^{2}+2ca}\\ abc=1

\end{matrix}\right.
\Leftrightarrow a=b=c=1$
 
Top Bottom