Toán toán 9

Cat Pusheen ► Ly ♫♪

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
173
113
136
20
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 3 : Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O . Biết [tex]\widehat{A}[/tex] = [tex]50^{\circ}[/tex] ; [tex]\widehat{B}[/tex] = [tex]65^{\circ}[/tex] . Kẻ OH [tex]\perp[/tex] AB ; OI [tex]\perp[/tex] AC ; OK [tex]\perp[/tex] BC . So sánh OH, OI, OK ta có:
A. OH = OI = OK
B. OH = OI < OK
C. OH = OI > OK
D. Một kết quả khác
Câu 5 : Cho đường tròn (O;R) và dây AB = R [tex]\sqrt{3}[/tex] , Ax là tia tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) . Số đo của [tex]\widehat{xAB}[/tex] là bao nhiêu? Câu 6 : Cho đường tròn (O;R) và điểm A bên ngoài đường tròn. Từ A vẽ tiếp tuyến AB ( B là tiếp điểm ) và cát tuyến AMN đến (O) . Trong các kết luận sau kết luận nào đúng:
A. AM. AN = 2R^2
B. AB^2 =- AM.AN
C. AO^2 = AM. AN
D. AM.AN = AO^2 -R^2
 

Nguyễn Xuân Hiếu

Cựu Mod Toán | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
23 Tháng bảy 2016
1,123
1,495
344
20
Đắk Nông
Câu 3:
Từ điều kiện đề bài dễ thấy tam giác $ACB$ cân tại $A$ do đó dễ dàng cm: $OI=OH$.
Ta có: $AB>BC \Rightarrow BH>KB$. Do đó kết hợp pytago $OH<OK$.
Do đó $OI=OH<OK$.
Chọn câu $B$.
Câu 5:
$\widehat{xAB}=\dfrac{1}{2} \widehat{AOB}$.
Có $OA=OB=R,AB=R\sqrt{3}$ kẻ đường cao $OH$ dễ dàng tính được $\widehat{AOB}$ từ đó suy ra $\widehat{xAB}$.
Câu 6:
Chứng minh $\triangle ABN \sim \triangle AMN$ do đó :$AN.AM=AB^2=OA^2-R^2$
 
Top Bottom