Toán Toán 8_ đại+ hình

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
Lần sau gõ lại dưới dạng văn bản bạn nhé, đăng bằng hình kéo lên kéo xuống mệt lắm :D
1a) Dự đoán $ADBE$ là hình chữ nhật. Có 2 góc vuông rồi, bây h ta CM $\widehat{DBE} = 90^\circ$ là xong :D (phân giác trong vuông góc phân giác ngoài...)
b) $ADBE$ là hình vuông khi $\widehat{ABD} = 45^\circ$ (chọn tính chất này để liên quan đến $\triangle{ABC}$, dễ làm). Khi đó $\widehat{ABC} = 90^\circ$...
c) $\widehat{EDB} = \widehat{ABD} = \widehat{DBC}$ :D
2) Chà $x = 0$ thì hơi sai sai nhỉ
3a) $MN = AB = \dfrac12 BC = BM = AN$ thì...
b) $\triangle{BEM}$ cân tại $B$ có $\widehat{EBM} = 60^\circ$ nên đều nên $\widehat{BEM} = 60^\circ = \widehat{BAN}$ suy ra hình thang cân
c) Gọi $D, F$ lần lượt là giao điểm của $BN,DM$ với $AC$. Tới đây bạn sẽ thấy một số đường trung bình, tha hồ CM bằng nhau rồi suy ra 3 đoạn nào đó bằng nhau, tức là $AC$ bị chia $3$ :D
4) Để ý $x^{2008} + x^{2006} + 1 = x[(x^{3})^{669} - 1] + x^2[(x^3)^{668} - 1] + x^2 + x + 1$
Có $(x^3)^n - 1$ chia hết cho $x^3 - 1$ chia hết cho $x^2 + x + 1$
Suy ra nguyên cái biểu thức đó chia hết cho $x^2 + x + 1$...
5) Cho phân giác đó cắt $AB$ tại $H$. Dễ thấy $CE = EH$. Có $DF \cdot BH = DC \cdot BC = BC^2$ hay $DF \cdot (BE + EC) = CE^2 - BE^2$, từ đó suy ra đpcm
 
Top Bottom