Toán toán 8 ôn tập

vgiahy@gmail.com

Học sinh
Thành viên
28 Tháng sáu 2017
58
19
26
18
Kiên Giang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

B2: một n0gười đi xe đạp từ A đến B với vận tốc dự định 15km/h, sau khi đi 1h người đó tăng vận tốc thêm 3km và đến B sớm hơn dự định 15p. Tính độ dài quãng đường AB

b3: cho tam giác vuông ABC, A=90, AB = 3cm, AC = 4 cm. Trên cạnh BC lấy BD = 2 cm, đường vuông góc BC tại D cắt AC tại I và cắt tia BA tại E. Chứng minh
a) tam giác DIC đồng dạng với tam giác DBE
B) BC.BD = BA.BE
c) Tính diện tích tam giác BDE

B4: Một xe máy đi từ A đến B hết 1h30'. Thời gian từ B quay về A là 2h. Vận tốc khi đi lớn hơn khi về là 10km/h. Tính quãng đường AB

B5 Cho tam giác ABC (A<90) vẽ hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Chứng minh
a) AE.AB=AD.AC
b) Hai tam giác HDE va HCB đồng dạng
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,268
616
18
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
b3: cho tam giác vuông ABC, A=90, AB = 3cm, AC = 4 cm. Trên cạnh BC lấy BD = 2 cm, đường vuông góc BC tại D cắt AC tại I và cắt tia BA tại E. Chứng minh
a) tam giác DIC đồng dạng với tam giác DBE
B) BC.BD = BA.BE
c) Tính diện tích tam giác BDE

B4: Một xe máy đi từ A đến B hết 1h30'. Thời gian từ B quay về A là 2h. Vận tốc khi đi lớn hơn khi về là 10km/h. Tính quãng đường AB

B5 Cho tam giác ABC (A<90) vẽ hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Chứng minh
a) AE.AB=AD.AC
b) Hai tam giác HDE va HCB đồng dạng
B3)
a) Xét [tex]\Delta[/tex]ABC vuông tại A có:
[tex]\widehat{C}[/tex] =90°-[tex]\widehat{B}[/tex]
Xét [tex]\Delta BED[/tex] vuông tại D có:
[tex]\widehat{E}=90°-\widehat{B}[/tex]
=> [tex]\widehat{C}=\widehat{E}[/tex]
Xét [tex]\Delta DIC[/tex] và [tex]\Delta DBE[/tex] có:
Góc B: chung
Góc C = góc E (cmt)
=> tam giác DIC đồng dạng với tam giác DBE (gg)
b) Xét tam giác ABC và tam giác DBE
Góc A= góc D (=90°)
Góc B: chung
=> tam giác ABC đồng dạng với tam giác DBE (gg)
[tex]\frac{AB}{BD}=\frac{BC}{BE}[/tex]
=> BC.BD= BA.BE
c) Vì tam giác ABC đồng dạng với tam giác DBE => AB/BD= AC/DE
=> DE= 8/3 (cm)
=> Diện tích tam giác BDE là:
1/2. BD. DE= 1/2. 2.8/3=8/3 (cm^2)
B4)
Gọi vận tốc lúc đi là x (km/h) (x>10)
=> Qđ AB là 1,5x (km)
Vận tốc lúc về là: x-10 (km/h)
=> Qđ AB là 2 (x-10) (km)
Vì qđ AB không đổi, ta có pt
1,5x=2 (x-10)
<=> 1,5x=2x-20
<=> x-40=0
=> x=40 (tm)
Vậy qđ AB là: 1,5.40= 60km
B5)
a)
Xét [tex]\Delta AED[/tex] và [tex]\Delta ACB[/tex] có :
Góc A: chung
[tex]\widehat{AEC}=\widehat{ADB}[/tex] (90°)
=> [tex]\Delta AED[/tex] đồng dạng với [tex]\Delta ACB[/tex](gg)
=> AE/AD= AC/AB
=> AE.AB= AD.AC
b)
Vì tam giác AED đồng dạng với tam giác ACB => góc AED= góc ACB
Có: góc DEC=90°-góc AED
góc DBC=90°-góc ACB
=> góc DEC= góc DBC
Xét tam giác HDE và tam giác HCB có:
góc EHD = góc BHC (đối đỉnh)
góc DEC= góc DBC (cmt)
=> tam giác HDE= tam giác HCB (gg)

 
Last edited:

Sơn Nguyên 05

Banned
Banned
Thành viên
26 Tháng hai 2018
4,478
4,360
571
Hà Tĩnh
MT
[tex]\frac{x}{\frac{3}{2}}[/tex]
B2: một n0gười đi xe đạp từ A đến B với vận tốc dự định 15km/h, sau khi đi 1h người đó tăng vận tốc thêm 3km và đến B sớm hơn dự định 15p. Tính độ dài quãng đường AB

b3: cho tam giác vuông ABC, A=90, AB = 3cm, AC = 4 cm. Trên cạnh BC lấy BD = 2 cm, đường vuông góc BC tại D cắt AC tại I và cắt tia BA tại E. Chứng minh
a) tam giác DIC đồng dạng với tam giác DBE
B) BC.BD = BA.BE
c) Tính diện tích tam giác BDE

B4: Một xe máy đi từ A đến B hết 1h30'. Thời gian từ B quay về A là 2h. Vận tốc khi đi lớn hơn khi về là 10km/h. Tính quãng đường AB

B5 Cho tam giác ABC (A<90) vẽ hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Chứng minh
a) AE.AB=AD.AC
b) Hai tam giác HDE va HCB đồng dạng
Bài 1: Gọi độ dài quảng đường B là x (km)
Thời gian dự định là x/15 (h)
Thời gian thực tế là 1 + (x + 3)/x - 15) (h)
Theo bài ra có pt: 1 + (x + 3)/x - 15) + 1/4 = x/15.
Bài 4: Gọi quảng đường B là x (km), vận tốc khi đi là [tex]\frac{x}{\frac{3}{2}}[/tex] (km/h)
Vận tốc khi về là x/2 (km/h)
Theo bài ra có phương trình: [tex]\frac{x}{\frac{3}{2}}[/tex] - 10 = x/2
 
Top Bottom