[Toán 8]hình khó cho các bạn học sinh giỏi cùng thử sức

A

a01688799150

có ai đang onl k cho em hỏi tí:
Câu 1: cho tam giac ABC can tai A, trung truyen AM, O la trung diem cua AM, BO giao AC tai F, CO giao AB tai E, biet dien tich tam giac AEF la 12,52. Tinh dien tich tam giac ABC
Câu 2: Cho hình bình hành ABCD có AB=3; AD=11. Phân giác góc A, C cắt BD tại M,N. Tính BM:MN

Câu 3: Min của M= 1/2x + 1/13-2x với 0<x<13/2
p/s: nhanh hộ em nha
 
H

hieuphan8891.pc

toán hình 8

Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD,BE, CF cắt nhau tại H, CF cắt HE tại I. CMR: HF.CI=HI.CF:confused:
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom