[Toán 8]hình khó cho các bạn học sinh giỏi cùng thử sức

K

kally_1712

2 bài hình khó cuối cùng nè: (mà đối với các bạn chẳng khó gì đúng k :) )
Bài 6: Cho tam giác ABC vuông ở A, D là điểm thuộc cạnh AC. Từ C vẽ đường thẳng d // BD. Vẽ BE vuông góc với d tại E. C/m tam giác BAE đồng dạng với DBC.
Bài 7: Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao BD và CE cắt nhau tại H. C/m [TEX]BH.CH+CH.CE=BC^2[\TEX][/QUOTE][/TEX]
 
Last edited by a moderator:
K

khanhtoan_qb

Bài 7 nha:
Kẻ HF vuông góc với BC, F thuộc BC
Ta chứng minh được tg BHF đồng dạng với tg BCD
\Rightarrow[TEX]\frac{BH}{BC} = \frac{BF}{BD} \Rightarrow BH . BD = BC. BF[/TEX](*)
tg CHF đồng dạng với tg CBE
\Rightarrow[TEX]\frac{CH}{CB} = \frac{CF}{CE} \Rightarrow CH . CE = CB . CF[/TEX](*)(*)
Từ (*),(*)(*) \Rightarrow [TEX]BH . BD + CH . CE = CB . CF + CB . BF = CB . CB = BC^2[/TEX]:):):)
 
K

kally_1712

Còn bài 6 nè, mn giải đi :) please ~~^^~
Bài 6: Cho tam giác ABC vuông ở A, D là điểm thuộc cạnh AC. Từ C vẽ đường thẳng d // BD. Vẽ BE vuông góc với d tại E. C/m tam giác BAE đồng dạng với DBC.
 
L

luuquangthuan

Giải theo cách tiểu học nhé bạn.
Bài 6 tam giác BDE = tam giác BCD
\Rightarrow BA X DC = BD X EC
\Rightarrow BD/BA = DC/BE
\Rightarrow hai tam giá đó đồng dạng với nhau.
Nhớ thanks nghen bạn................
 
K

kally_1712

Giải theo cách tiểu học nhé bạn.
Bài 6 tam giác BDE = tam giác BCD
\Rightarrow BA X DC = BD X EC
\Rightarrow BD/BA = DC/BE
\Rightarrow hai tam giá đó đồng dạng với nhau.
Nhớ thanks nghen bạn................
Cái phần C/m tg BDE = tg BCD sao í bạn
1 bài khá dễ này
Cho tam giác ABC có đường cao AD và BE cắt nhau tại H
a) Chứng minh rằng: EH.BH=AH.DH
b) Chứng minh DA.DH=DC.DB
c) Cho BC=5cm,BE=3cm.Tính tỉ số EA / EH
d) CH cắt AB tại F. C/m HD/AD + HE/BE + HF/CF = 1
 
K

khanhtoan_qb

Cái phần C/m tg BDE = tg BCD sao í bạn
1 bài khá dễ này
Cho tam giác ABC có đường cao AD và BE cắt nhau tại H
a) Chứng minh rằng: EH.BH=AH.DH
b) Chứng minh DA.DH=DC.DB
c) Cho BC=5cm,BE=3cm.Tính tỉ số EA / EH
d) CH cắt AB tại F. C/m HD/AD + HE/BE + HF/CF = 1

ta có:
a, Ta chứng minh được
Tg HEA đồng dạng với tam giác HDB (gg) \Rightarrow đpcm
b, ta chứng minh được
Tg DHB đồng dạng với tg ECB \Rightarrow[TEX]\widehat{BHD} = \widehat{DCA}[/TEX]
\Rightarrow tg BDH đồng dạng cới tg CDA (gg) \Rightarrow đpcm
c, Ta có
[TEX]\frac{EA}{EH} = \frac{BD}{HD} = \frac{BE}{EC} = \frac{3}{\sqrt{5^2 - 3^2}} = \frac{3}{4}[/TEX]
d, ta có AD, BE , CF là đường cao từ đó đưa
[TEX]\frac{HD}{AD} + \frac{HE}{BE} + \frac{HF}{CF}[/TEX] đồng nhất mẫu
\Rightarrow đpcm
________________ :):)Nhác quá, làm hơi tắt bạn thông cảm nha :):)________________
 
K

kally_1712

Bài 8: Cho tham giác đều ABC. Gọi O là trung điểm của BC. Tại O dựng góc [TEX] xOy = 60^o [/TEX]. Tia Ox cá AB tại M, tia Oy cắt AC tại N. Chứng minh rằng:
a) tam giác BOM đồng dạng với tg CNO
b) [TEX]BC^2 = 4BM.CN[/TEX]
c) tg BOM đồng dạng với ONM. Từ đó suy ra MO là tia p/g của BMN
d)[TEX]ON^2 =CN.MN[/TEX]
 
K

khanhtoan_qb

Bài 8: Cho tham giác đều ABC. Gọi O là trung điểm của BC. Tại O dựng góc [TEX] xOy = 60^o [/TEX]. Tia Ox cá AB tại M, tia Oy cắt AC tại N. Chứng minh rằng:
a) tam giác BOM đồng dạng với tg CNO
b) [TEX]BC^2 = 4BM.CN[/TEX]
c) tg BOM đồng dạng với ONM. Từ đó suy ra MO là tia p/g của BMN
d)[TEX]ON^2 =CN.MN[/TEX]
Ta có:
a, [TEX]widehat{BOM} + \widehat{CON} = 120*[/TEX]
[TEX]widehat{ONC} + \widehat{CON} = 120*[/TEX]
\Rightarrow[TEX]\widehat{BOM} = \widehat{ONC}[/TEX]kết hợp với [TEX]\widehat{MBO} = \widehat{OCN} = 60*[/TEX] \Rightarrow đpcm
b, tg BOM đồng dạng với tg CNO
\Rightarrow[TEX]\frac{BM}{CO} = \frac{BO}{CN}[/TEX]
\Rightarrow[TEX]BM . CN = BO^2 = \frac{1}{4}BC^2 [/TEX]\Rightarrow đpcm
c, \Rightarrow[TEX]\frac{ON}{OM} = \frac{CO}{BM}[/TEX] mà BO = OC
\Rightarrow[TEX]\frac{ON}{OM} = \frac{BO}{BM}[/TEX]
Kết hợp với[TEX]\widehat{MBO} = \widehat{MON} = 60*[/TEX]
\Rightarrow đpcm \Rightarrow[TEX]\widehat{BMO} = \widehat{OMN}[/TEX]\Rightarrow đpcm
d, ta chứng minh được tg MON đồng dạng với tg OCN(gg)
\Rightarrow[TEX]\frac{ON}{CN} = \frac{MN}{ON}[/TEX] \Rightarrow đpcm :):):)
 
Last edited by a moderator:
K

kally_1712

Bài 9: Cho tg ABC (AC>AB), AD là tia p/g trong. Qua C kẻ tia Cx sao cho CB nằm giữa CA và Cx, đồng thời BCx = BAD. gọi E là giao điểm của các tia AD và Cx. Chứng minh rằng:
a) tg DCE đồng dạng DBA
b)EBC cân
c)tg ABD đồng dạng AEC từ đó chứng minh: [TEX] AB.AC=AD^2 + DB.DC [/TEX]

Bài 10: Cho hình vuông ABCD và 1 diểm E bất kì trên BC. Kẻ tia Ax vuông góc AE cắt đường thẳng CD tại F. Kẻ trung tuyến AI của tg AEF và kéo dài DC tại K. Qua E kẻ đường thẳng // với AB cắt AI tại G. Chứng minh rằng:
a) AE=AF
b) Tứ giác EGFK là hình thoi
c) tg FIK đồng dạng FCE
 
Last edited by a moderator:
M

minsunghyo

Cho tứ giác ABCD biết số đo các góc A,B,C,D tỉ lệ với 5,8,13,10.
a. Tính số đo các góc của ABCD
b. Kéo dài hai cạnh AB và DC cắt nhau ở E, kéo dài hai cạnh AD và BC cắt nhau ở F. Hai tia phân giác của các góc AED và AFB cắt nhau ở O. Phân giác của góc AFB cắt các cạnh CD, AB tại M,N. C/m O là trung điểm của MN
 
Last edited by a moderator:
O

oneday_youwilllove

Bài 7 nha:
Kẻ HF vuông góc với BC, F thuộc BC
Ta chứng minh được tg BHF đồng dạng với tg BCD
\Rightarrow[TEX]\frac{BH}{BC} = \frac{BF}{BD} \Rightarrow BH . BD = BC. BF[/TEX](*)
tg CHF đồng dạng với tg CBE
\Rightarrow[TEX]\frac{CH}{CB} = \frac{CF}{CE} \Rightarrow CH . CE = CB . CF[/TEX](*)(*)
Từ (*),(*)(*) \Rightarrow [TEX]BH . BD + CH . CE = CB . CF + CB . BF = CB . CB = BC^2[/TEX]:):):)
Làm một bài được thanks 2 lần-(mắc bệnh thiệt rồi)
Bài hình cuối hình như có vấn đề
 
Y

yumi_26

Cho tứ giác ABCD biết số đo các góc A,B,C,D tỉ lệ với 5,8,13,10.
a. Tính số đo các góc của ABCD
b. Kéo dài hai cạnh AB và DC cắt nhau ở E, kéo dài hai cạnh AD và BC cắt nhau ở F. Hai tia phân giác của các góc AED và AFB cắt nhau ở O. Phân giác của góc AFB cắt các cạnh CD, AB tại M,N. C/m O là trung điểm của MN

Đề chắc chắn sai bạn à, xe lại mấy chỗ in đậm nhá.
Trong [TEX] \triangle \ AFB [/TEX] có:
[TEX] \hat{FAB} + \hat{FBA} + \hat{AFB} = 180^o[/TEX]
\Rightarrow [TEX] 50^o + 80^o + \hat{AFB} = 180^o[/TEX]
\Rightarrow [TEX] \hat{AFB} = 50^o[/TEX]
\Rightarrow [TEX] \hat{AFN} = 25^o[/TEX]
Trong [TEX] \triangle \ AFN [/TEX]\Rightarrow [TEX] \hat{ANM} = 105^o[/TEX]
Trong tứ giác ANMD \Rightarrow [TEX] \hat{NMD} = 105^o[/TEX]
Để chứng minh OM = ON dựa vào [TEX] \triangle \ EMN[/TEX] có EO là p/giác và [TEX] \hat{M} = \hat{N}[/TEX]\Rightarrow EO cũng là trung tuyến.
Nhưng trong trường hợp này [TEX] \hat{M} = \hat{N} = 105^o[/TEX] (vô lý)
Xem lại đề đi bạn!!
 
O

oneday_youwilllove

Ồ có người chung ý kiến là một cô bé giỏi Hóa
Cái bài nì công góc là ra hết , nhưng cộng mãi thành công cốc không thấy góc 90' ở đâu để suy ra là tam giác cân=>dpt
Ồ có lẽ meey cái góc tỉ lệ sai chăng!!
 
M

minsunghyo

Cho tứ giác ABCD biết số đo các góc A,B,C,D tỉ lệ với 5,8,13,10.
a. Tính số đo các góc của ABCD
b. Kéo dài hai cạnh AB và DC cắt nhau ở E, kéo dài hai cạnh AD và BC cắt nhau ở F. Hai tia phân giác của các góc AED và AFB cắt nhau ở O. Phân giác của góc AFB cắt các cạnh CD, AB tại M,N. C/m O là trung điểm của MN


Bn nhìn lại cái hình. Nếu kéo về phía này k hợp lí thì kéo về phía khác. Có thể bn chỉ vẽ 1 trường hợp
 
T

thaoydbg

cho tam giác ABC điểm M bất kỳ trong tam giác các đường thẳng AM,BM.CM cắt BC,CA,AB lần lượt tại N,P,Q. R là giao điểm của PQ và BC
CMR: NB/NC=RB/RC
mọi người làm nhanh giúp mình nhé!
sáng mai mh phải làm xong rồi
 
T

thaoydbg

cho hình bình hành ABCD đường thăng d1 qua B cắt CD tại M; d2 qua D cắt BC tại N sao cho BM=DN; BM giao DN tại I
cm: IA là phân giác góc BID
 
T

thuytien20062000

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Từ H vẽ HD vuông góc với AB tại D, HE vuông góc với AC tại E.
a) cm: ADHE là hình chữ nhật
b) Trên tia đối của AC lấy điểm F sao cho AF=AE. Chứng minh AFDH là hình bình hành.
c) Gọi K là điểm đối xứng của B qua A, gọi M là trung điểm của AH . Chứng minh Cm vuông góc với HK

Các bạn giúp mình câu cuối với!! Chiều nay phải nộp rồi!! :(
 
S

simple_347

Cho tam giác ABC, điểm F \in AB, E \in AC sao cho
[tex]\frac{AF}{FB}[/tex] = [tex]\frac{AE}{EC}[/tex] = [tex]\frac{1}{2}[/tex]
Gọi I là giao điểm BE và CF
Gọi D là giao điểm AI và BC
Chứng minh: I là trung điểm của AD
D là trung điểm của BC
 
Top Bottom