[toán 12]Hình 20 mặt đều

T

thanhha_c12

Khối 20 mặt đều có các mặt là tam giác đều , mỗi đỉnh là đỉnh chung của 5 cạnh
Gọi số đỉnh là n => số cạnh là 5n/2
Theo định lí ơ-le : n - 5n/2 + 20 =2 =>n=12
Vậy số đỉnh là 12 , số cạnh là 30
 
Top Bottom