[Toán 12] Chuyên đề: Nguyên hàm tích phân

S

sonsac99

chắc trong 1 vài tzan gần đêy mình sẽ ít lên mong các bạn ủng hộ pic nhiệt tình

bài đầu tiên :


1; [TEX]I_1= \int_{}^{} \frac{2x + 3 }{9x^2 - 6x +1 } [/TEX]


tich phan duoc viet[TEX]\int\frac{1}{9}\frac{18x-6}{9x^2-6x+1}dx-\int\frac{1}{3}\frac{1}{9x^2-6x+1}dx[/TEX]


-:¦:-•:*'*:•.MJSS •:*'(¯`v´¯)
.`•.¸.•´

... -:-.:*'*:. .:*''*:.-:-
(¯`v´¯)
.`•.¸.•´... ¸.•´¸.•´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•(¯`v´¯)
.`•.¸.•´
¸.•... ´¸.•´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•.
-:¦:-•:*'*:•. •:*'*:•-:¦:-
*:•-:¦:-
-:¦:-•:*'*:•.Y0V..•:*'*:•-:¦:-
-:¦:-•:*':*'... *:•-:¦:-
-:¦:-•:*'*:•...... !.... :.•:*''*:•-:¦:-
... -:-.:*'*:. .:*''*:.-:-
(¯`v´¯)
.`•.¸.•´... ¸.•´¸.•´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•
Love and hugs,
•.(¯`°´¯).•
¤*•¸,•*¤*•,.•¤*
•,¸.¸, •*¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸ ,•

 
S

shin1995

SAI

[TEX]I=\int[\frac{2}{3(3x-1)}+\frac{11}{3(3x-1)^2}]dx=\frac{2}{9}ln\|3x-1\|-\frac{11}{9(3x-1)}+C[/TEX]
Hình như nhớ nhầm ct rồi
eq.latex
chứ
 

thanhduyentytcatkhanh@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng hai 2018
2
0
1
giup mik giai may cau nay voi:1)cho ham so f(x) lien tuc tren R và[tex]\oint_{0}^{[tex]\pi[/tex] /4}[/tex]f(tanx)dx=4, [tex]\oint_{0}^{1}[/tex]x^2f(x)/(x^2+1)dx=2.tinh tích phân I=[tex]\oint_{0}^{1}[/tex]f(x)dx
2)cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên R va f(2016)=a, f(2017)=b(a,b[tex]\epsilon[/tex]R.Tính tích phân I=2015[tex]\oint_{2016}^{2017}[/tex]f'(x).f^2014(x)dx
3)Cho hai số nguyên dương a, b thỏa mãn [tex]\oint_{4}^{5}[/tex](x+1).ln(x-3)dx=5lna^a-19/b.Tính S=a+b
4)kết quả của tích phân I=[tex]\oint_{0}^{1}[/tex]x.ln(2x+1)^2017dx được vieets ở dạng I=a/b.ln3 với phân số a/b tối giản.Tính tổng a+b
4)tinh tich phân I=[tex]\oint_{0}^{1}[/tex]x.2^xdx
 
Top Bottom