[toán 12]bài vip

D

dhg22adsl

":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Last edited by a moderator:
T

tibb

Á,bài 1,tôi làm rồi :D http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?p=248738#post248738
Đó,còn bài thì sáng nay vừa học nguyên hàm tích phân,tạm thời suy nghĩ đã,mà làm được thì có được gì khôgn bạn ơi :-/ :D

Bài này Không có nguyên hàm cơ bản đâu.Chương trình Maple có thể tìm nguyên hàm hay tính tích phân trong 1 đến 5 giây, tôi đã thử hầu hết các bài trên diễn đàn. Đa số các bạn đưa lên các bài tưởng chừng như giải được nhưng thực chất là không có nguyên hàm cơ bản, hoặc các các bạn đã giải nhầm một chi tiết nào đó.
 
Last edited by a moderator:
T

tibb

Tui đố mọi người bài này nè
1.Tính Nguyên hàm f(x).Với f(x)=x.tgx(***)

2.Có 12 viên bi bề ngoài giống nhau,có 1 viên có khối lượng khác (ko bit nhẹ hơn hay nặng hơn).Sau 3 lần cân(Lọa cân 2 đĩa) làm cách nào để có thể tìm ra viên bi khác đó
Có j thắc mắc liên hệ:canava_88@yahoo.com

Bài này Không có nguyên hàm cơ bản đâu.Chương trình Maple có thể tìm nguyên hàm hay tính tích phân trong 1 đến 5 giây, tôi đã thử hầu hết các bài trên diễn đàn. Đa số các bạn đưa lên các bài tưởng chừng như giải được nhưng thực chất là không có nguyên hàm cơ bản, hoặc các các bạn đã giải nhầm một chi tiết nào đó.
Maple nó giải cái bài của bạn đây nè :
Int(x*tan(x),x) = 1/2*I*x^2-x*ln(exp(2*I*x)+1)+1/2*I*polylog(2,-exp(2*I*x))
 
Last edited by a moderator:
L

le_quang_ninh92

ee nếu như cách của cậu nói bài hai
thế thì trường hợp khi cân 2 bên không bằng nhau thì bạn cũng không biết bên nào có viên khác vì không biết năng nhẹ thế nào==> phải cân thêm 1 lần nữa để biết phần nào khác =>quả bi đó nặng hay nhẹ => chia làm 2 tiếp =>tìm ra phần nặng or nhẹ tuỳ vào kết quả trước =>lại chia làm 2. đáp án vậy fai? 4 lần hehhe
 
T

truonghagiang

@maithanhvan: Pro ... ???
Với bài viên Bi tớ có cách giải nhanh và gọn hơn áp dụng Logic dễ hiểu thui :
Cách Giải:

B1: Trong 12 viên bi, mình tách ra làm 2 nhóm A ( 6 viên ) và B ( 6 viên ).
B2: Trong A và B mình lại tách ra A gồm C (3 viên) + D(3 viên) và B gồm E(3 viên) + F(3v viên).
B3: Lần cân đầu tiên : Mình lấy A ra cân thôi, cân CD tức là 3 với 3.
TH1: Nếu chúng bằng nhau thì chắc chắn bên B có 1 viên giả !!!
TH2: Nếu chúng không bằng nhau thì chắc chắn bên A có 1 viên giả !!!
==> Qua lần cân thứ 1 mình loại được 6 viên bi thật .. và trong 6 viên bi còn lại ( chứa 1 viên bi giả ). Mình sẽ làm tiếp bước theo.
B4: Chú ý ở B3 xem C > D hay C < D. Đây mình ví dụ Trường hợp C > D ( không biết trong C hay D có viên nào là giả vì có thể viên ấy nặng hơn hay nhẹ hơn viên thật.)
B5: C D minh lấy mỗi bên ra 1 viên. Lúc này mình sẽ có C (Còn 2 viên) D (Còn 2 viên) và thêm 2 viên bị lấy ra. Lưu ý lúc này mình lấy ra ngoài tính thôi chứ chưa cân nhá, chỉ là xắp xếp đội hình thôi !
B6: Tiếp tục xắp xếp đội hình. C và D bây giờ có 2 viên mỗi bên. Ta bốc 1 viên bên C và bỏ wa D, song song bốc 1 viên D bỏ lại wa C. ( Bước này quan trọng )
B7: Lần cân thứ hai : Cân CD. (Chú ý B3: C > D như mình ví dụ)
TH1: Nếu C = D tức là .... 2 viên lẻ bên ngoài có 1 viên giả. (1)
TH2: Nếu C ko = D tức là ... trong C và D có 1 viên giả vì 2 viên lẻ ấy chắc chắn = nhau.
Tiếp tục chia TH ra:
TH2-1: Nếu C > D ( Trong B3 thì C > D ) ==>Dĩ nhiên ở đây nếu C > D, chứng tỏ rằng ở B6, trong 2 viên mình bốc chúng đều là bi thật vì Chiều cân ko thay đổi. Do đó ko tính 2 viên bốc lên hoán đổi thì 1 trong 2 viên còn lại ở C và D ở B6 sẽ có 1 viên giả. (1)
TH2-2: Nếu C < D ( Trong B3 thì C > D) ... nhưng tự nhiên giờ nhỏ hơn, tức là Đổi Chiều Cân ==> 2 viên còn lại ở C và D ở B6 đều là bi thật và 2 viên mình bốc lên hoán đổi sẽ có 1 viên giả.
B8: Từ (1) ta có các trường hợp lọc ra được chỉ còn 2 viên bi cho lần cân cuối. Trong 2 viên đó sẽ có 1 viên giả !
B9: Lần cân cuối cùng: Trong 2 viên ấy, ta chỉ chọn ra 1 viên rồi đem cân với 1 viên bi thật...
TH1: Nếu nó < hay > viên bi thật thì Chính nó là viên bi giả.
TH2: Nếu nó = viên bi thật thì Chính viên bi ko được cân là viên bi giả.
(Tương tự với Trường hợp C < DB6) thì ta xét lúc bốc 2 bi hoán đổi và 2 bi còn lại trên C và D và xem xét Chiều cân thay đổi hay ko thì ta cũng ra được kết quả này !!!

Thân !!!
P/s: không hiểu thì PM nick Y!H: Sjlv3rMju.Kut3Boy mình sẽ giải thích rõ. Thật ra mình trình bày dài cho mấy bạn hiểu thôi chứ thật ra các bước rất dễ hiểu !!!
@maithithanhvan: Bạn xem cách mình vs bạn cách nào dễ vs nhanh hơn nàk !!!
 
Last edited by a moderator:
M

minhhoang179

Tui đố mọi người bài này nè
1.Tính Nguyên hàm f(x).Với f(x)=x.tgx(***)

2.Có 12 viên bi bề ngoài giống nhau,có 1 viên có khối lượng khác (ko bit nhẹ hơn hay nặng hơn).Sau 3 lần cân(Lọa cân 2 đĩa) làm cách nào để có thể tìm ra viên bi khác đó
Có j thắc mắc liên hệ:canava_88@yahoo.com

bài 2 có nhiều cách làm(tớ nghĩ vậy) :D
C1 chia đôi thành 2 nửa rồi cân
cái nào nhẹ thì lấy ra rồi lại chia đôi mỗi nửa 3 viên rồi cân giống trên
lần cân thứ 3 thì lấy 1 viên bất kì ra ngoài
cân 2 viên còn lại nếu có viên nhẹ hơn thì là viên đó còn bằng nhau thì chính là viên lấy ra


C2 (tớ dựa theo bạn) :D
chia 3 phần rồi cân 2 phần bất kì ta sẽ xác định được phần có viên bi rồi chia đôi thành 2 phần cân lần 2 ta còn 2 viên: lần 3 cân 2 viên đó thì xác định được thôi
:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-
 
Top Bottom