Toán [Toán 10] Tọa độ của vectơ

nguoiyeu198@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười 2017
229
58
61
20
Thừa Thiên Huế
Last edited by a moderator:

elisabeth.2507

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng tư 2017
536
582
156
20
Nghệ An
THPT DC2
gọi tọa độ của A, B, C lần lượt là: [tex](x_{A}, y_{A}) ; (x_{B}; y_{B}); (x_{C}; y_{C})[/tex]
a)
ta có : [tex]\frac{x_{A}+x_{B}}{2}=1 \Rightarrow x_{A}+x_{B}=2[/tex]
[tex]x_{B}+x_{C}=6[/tex]
[tex]x_{A}+x_{C}=2[/tex]
giải hệ ta đc : [tex]x_{A}= -1[/tex]
[tex]x_{B}=3[/tex]
[tex]x_{C}= 3[/tex]
làm tương tự ta có: [tex]y_{A}=5[/tex]
[tex]y_{B}=3[/tex]
[tex]y_{C}=-3[/tex]
suy ra: A(-1;5) ; B(3;3) ; C(3;-3)
G là trọng tâm của tam giác ABC => [tex]x_{G}=\frac{-1+3+3}{3}= \frac{5}{3}[/tex]
[tex]y_{G}=\frac{5+3-3}{3}= \frac{5}{3}[/tex]
=> G([tex]\frac{5}{3}[/tex]'[tex]\frac{5}{3}[/tex])
b)
tính trọng tâm [tex]G^{'}[/tex] của tam giác MNP đc: [tex]G^{'}[/tex] ([tex]\frac{5}{3}[/tex]'[tex]\frac{5}{3}[/tex])
=> đccm
gõ đc đống này lâu quá. :confused::confused::confused:
like nhiều cho mk nhé
 
Top Bottom