[toán 10]thử thách mới cho mọi người nào

A

anh_cvp

Nhân chéo caí biểu thức thứ 2, được
a^2= b^2 + c^2 -bc
=> b^2 + c^2 -bccosA = b^2+ c^2 - bc
=> cos A=1/2
mà từ bt 1:
sinA=2sinBcosC
<=> sinA= Sin(B+C)+ sin(B-C)
=> sin(B-C)=0
=> B=C
=> ĐPCM
 
A

anh_cvp

Chắc là đúng rồi nhỉ?

Bài này chỉ cần áp dụng ct biến đổi tích thành tổng là xong
 
Top Bottom