Toán 10 [Toán 10] Ôn tập các câu giải phương trình khó

M

minhtuyb

Em xin giải bài 2 ^^:
---
Bài 2:
- Vì $x^2-2x+3=(x-1)^2+2>0\ \forall x\in \mathbb{R}$ nên $\sqrt{x^2-2x+3}$ xác định với mọi $x$ thực.
$$pt\Leftrightarrow x^2-2x+3+(2+x-1)\sqrt{x^2-2x+3}+2(x-1)=0\\ \Leftrightarrow (\sqrt{x^2-2x+3}-2)(\sqrt{x^2-2x+3}-x+1)=0$$
...
Đến đây ta giải được các nghiệm $x=1+\sqrt{2};x=1-\sqrt{2};x=\dfrac{3}{2}$

---
Dạng tổng quát của bài trên là:
$$X^2-(A+B)X+AB=0\Leftrightarrow (X-A)(X-B)=0$$
Bằng cách chọn các biểu thức $X,A,B$ khác nhau mà ta có thể chế được rất nhiều bài khác nhau ^^. Ví dụ:

Bài 4: $\ \ \ 3x+3=(x+2)\sqrt{x+3}$

Bài 5: $\ \ \ 2x^2+x+1=(2x+1)\sqrt{x^2+1}$
 
N

nttthn_97

Bài 1

ĐK

[TEX]\Leftrightarrow[/TEX]$(x^2-4x).\sqrt{-x^2+4x}+x^2+4x+4=2$

Đặt $\sqrt{-x^2+4x}=t$ [TEX]\Rightarrow[/TEX]$x^2-4x=-t^2$

[TEX]\Rightarrow[/TEX]$-t^3-t^2+2=0$

[TEX]\Rightarrow[/TEX]$t=1$
 
C

congiomuahe

Bài 4: [TEX]3x+3=(x+2)\sqrt{x+3}[/TEX]
Điều kiện [TEX]x\geq -3[/TEX]
Bình phương 2 vế; giải ra ta được:
[TEX]x=1; x=\frac{1}{2}(1+\sqrt{13})[/TEX]
 
C

congiomuahe

Bài 5: [TEX]2x^2+x+1=(2x+1)\sqrt{x^2+1}[/TEX]
Đặt [TEX]\sqrt{x^2+1}=t (t>0)\Rightarrow x^2=t^2-1[/TEX]
Thay vào phương tình giải t theo x.
Kết luận: [TEX]x=0[/TEX] là nghiệm duy nhất
 
C

congiomuahe

Bài 3: [TEX]\sqrt{x+2\sqrt{x-1}}+\sqrt{x-2\sqrt{x-1}}=\frac{x+3}{2}[/TEX]
Thêm bớt để thành hằng đẳng thức:
[TEX]\sqrt{x+2\sqrt{x-1}}=\sqrt{x-1+2\sqrt{x-1}+1}[/TEX][TEX]=\sqrt{(\sqrt{x-1}+1)^2}[/TEX][TEX]=|\sqrt{x-1}+1|=\sqrt{x-1}+1[/TEX]
Tương tự thế là ra
Đáp số: [TEX]x=1; x=5[/TEX]
 
T

teenboya8

Bài 5: [TEX]2x^2+x+1=(2x+1)\sqrt{x^2+1}[/TEX]
Đặt [TEX]\sqrt{x^2+1}=t (t>0)\Rightarrow x^2=t^2-1[/TEX]
Thay vào phương tình giải t theo x.
Kết luận: [TEX]x=0[/TEX] là nghiệm duy nhất
Chào bạn!
Bạn có thể giải tiếp bài này được không
mình làm theo hướng dẫn của bạn nhưng không ra
 
T

teenboya8

Chào các bạn!
Thầy và các bạn giúp mình một số bài sau nhé!
Bài 6: Giải phương trình: [TEX](4x-1)\sqrt[3]{2-8x^3}=2x[/TEX]
 
T

teenboya8

Bài cuối cùng mình cần trợ giúp
Bài 8: Giải phương trình [TEX]x^3+x-7=\sqrt{x^2+5}[/TEX]
 
T

tranminhthy

giúp tớ bài này với:cho x>0 thỏa mãn x^2+1/X^2=7,tính giá trị B=x^5+1/x^5
 
H

hocmai.toanhoc

giúp tớ bài này với:cho x>0 thỏa mãn x^2+1/X^2=7,tính giá trị B=x^5+1/x^5

Đầu tiên khi viết công thức toán, em viết đúng theo chuẩn nhé!
Bài này thì em cần nhớ lại tam giác Pascal để tính $(x+1/x)^5$ cho nhanh
ta có $(x+\frac{1}{x})^2=x^2+\frac{1}{x^2}+2=9 =>x+\frac{1}{x} =3$ (vì $x>0$)
có $(x+\frac{1}{x})^3=x^3+\frac{1}{x^3}+3(x+\frac{1}{x})=>x^3+
\frac{1}{x^3}=3^3-3.3=18$
có $(x+\frac{1}{x})^5=x^5+\frac{1}{x^5}+5(x^3+\frac{1}{x^3})+10(x+\frac{1}{x})$
=>$x^5+\frac{1}{x^5}=3^5-5.18-10.3=123$
 
C

chaizochaizo123

cau 5

dua về vt va vp la binh phuong cua 2 bieu thuc
$x^2-4x-3=\sqrt{x+5}$
$(x-\frac{3}{2})^2=(\sqrt{x+5}+\frac{1}{2})^2$
.................
 
Top Bottom