Toán Toán 10 ( Hàm số bậc hai )

Dương Bii

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng sáu 2017
483
472
119
20
Thái Nguyên
Vô gia cư :)
Tìm m để phương trình : [tex]x^{2}- (2m+3)x + m +2 = 0[/tex] có nghiệm duy nhất trên [tex]\left [ 1;3 \right ][/tex]
- Ta có các TH sau ,
TH1, pt có một nghiệm thuộc $[1,3]$
giải denta và so sánh.
TH2, pt có 1 nghiệm thuộc $[1,3]$ và nghiệm kia k thuộc$[1,3]$ .
[tex]f(1)f(3) \leq 0[/tex] và denta $>0$
 
  • Like
Reactions: ngochuyen_74
Top Bottom