to capron

V

vythuhien

Tơ capron và nilon-6 công thức giống nhau nhưng cấu tạo mạch khác nhau và monome, phản ứng điều chế khác nhau nên tên gọi khác nhau.
caprolactam--trùng hợp-> capron.
H2N[CH2]5COOH--Trùng ngưng-->nilon-6
 
Top Bottom