Hóa 9 Tính V và tìm hidrocacbon

AlexisBorjanov

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tư 2020
788
746
121
Hà Nội
Earth
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
861
1,467
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Gọi a,b là số mol [tex]C[/tex] ,[tex]H[/tex]
BT C:[tex]n_C(X)=n_{CO_2}=a[/tex]
BT H:[tex]n_H(X)=2n_{H_2O}=b=>n_{H_2O}=0,5b[/tex]
BT C:[tex]n_{CaCO_3}[/tex] =[tex]n_{CO_2}[/tex] =a(mol)
m(dd giảm)=[tex]m_{CaCO_3}-m_{CO_2}-m_{H_2O}[/tex]
2,4=100a-44a-9b(1)
m(X)=12a+b=1,92(2)
(1)(2)=>a=0,12 , b=0,48
a:b=0,12:0,48=1:4=> X là [tex]CH_4[/tex]
[tex]n_{CH_4}=0,12 [/tex] mol
[tex]CH_4+2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O[/tex]
0,12----0,24
V=0,24.22,4=5,376 l
 
Last edited:
Top Bottom