Sinh 9 Tính trạng trội, tính trạng lặn

Lymiko Cẩm Ly

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng tám 2018
2
0
1
18
Thanh Hóa
Trung Học cơ sở Cẩm Thạch
Last edited by a moderator:

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,698
584
18
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
Ôn luyện thi HSG môn Sinh học 9
Vì sao tính trạng trội là tính trạng tốt còn tính trạng lặn là tính trạng xấu ??
+) Khi có mặt gen trội thì sẽ biểu hiện ngay ra tính trạng trội ( ở cả KG đồng hợp trội và dị hợp) .. Trong quá trình chọn lọc tự nhiên, nếu các tính trạng trội là tính trạng xấu thì sẽ bị đào thải => Tính trạng trội thường là tính trạng tốt
+) Các tính trạng lặn chỉ được biểu hiện khi không có mặt gen trội ( ở trạng thái dị hợp gen lặn sẽ bị gen trội lấn áp) => Ít được biểu hiện ra tính trạng => Ít bị quá trình chọn lọc tự nhiên đào thải => Đào thải k hoàn toàn => Tính trạng lặn thường là tính trạng xấu
 

thaodang0102@gmail.com

Học sinh
Thành viên
5 Tháng tám 2018
44
10
21
Vì sao các tính trạng trội là tính trạng tốt còn các tính trạng lặn là tính trạng xấu

Trả lời :
Các tính trạng trội luôn được biểu hiện , vậy nếu tính trạng trội là tính trạng xấu sẽ bị đào thải ngay. Các tính trạng lặn chỉ biểu hiện ở thể đồng hợp lặn , ở thể dị hợp nó không biểu hiện vì gen trội át gen lặn vì vậy các tính trạng lặn khó bị đào thải . Vì vậy các tính trạng trội thường là tính trạng tốt và tính trạng lặn thường là tính trạng xấu .
 
Top Bottom