Hóa 9 Tính toán hóa học

Daisuke Kambe

Học sinh
Thành viên
15 Tháng tư 2020
98
52
31
17
Hải Dương
Trường THCS Tân Trào

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,658
834
Hưng Yên
Nope
C2H5OH + Na -> C2H5ONa + 1/2H2
0,08 -> 0,04
H2O + Na -> NaOH + 1/2H2
0,3 -> 0,15
100ml dd có 46ml C2H5OH
-> 10ml rượu thì có 4,6 ml C2H5OH và 5,4 ml H2O
nC2H5OH = 0,8 mol
nH2O = 0,3 mol
nH2 = nC2H5OH/2 + nH2O/2 = 0,19
-> V
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom