Hóa 11 Tính tỉ số phần trăm $N_2$

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Gọi [imath]nN_2=a[/imath] mol và [imath]nH_2 = b[/imath] mol, [imath]nN_2=c[/imath] mol (phản ứng)
Ta có phương trình :
[imath]N_2 + 3H_2 \to 2NH_3[/imath]
c--------->3c------>2c
Vậy số mol khí ban đầu là [imath]a +b[/imath] mol
Số mol khí sau phản ứng là [imath]a+b -4c + 2c = a+b-2c[/imath] mol
Ta có [imath]n_{trước} - n_{sau} = a + b -(a+b-2c) = 2c = 2nN_2[/imath] (phản ứng)
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức về nito tại đây.
p/s : lần sau bạn để ý bot đăng bài nha
 
  • Love
Reactions: ngoc610

ngoc610

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng ba 2022
275
186
61
17
Đồng Nai
Gọi [imath]nN_2=a[/imath] mol và [imath]nH_2 = b[/imath] mol, [imath]nN_2=c[/imath] mol (phản ứng)
Ta có phương trình :
[imath]N_2 + 3H_2 \to 2NH_3[/imath]
c--------->3c------>2c
Vậy số mol khí ban đầu là [imath]a +b[/imath] mol
Số mol khí sau phản ứng là [imath]a+b -4c + 2c = a+b-2c[/imath] mol
Ta có [imath]n_{trước} - n_{sau} = a + b -(a+b-2c) = 2c = 2nN_2[/imath] (phản ứng)
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức về nito tại đây.
p/s : lần sau bạn để ý bot đăng bài nha
The Ris-4c+2c, bạn giải thích giúp mk với
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
-4c+2c, bạn giải thích giúp mk với
ngoc610Ta có số mol khí phản ứng là [imath]nN_2 + nH_2 = c +3c = 4c[/imath] mol
Ta có số mol khí tạo thành là [imath]nNH_3 = 2c[/imath] mol
Ta lại có số mol khí sau phản ứng bằng số mol khí ban đầu (a+b) trừ đi số mol khí phản ứng (4c) cộng với số mol khí tạo thành (2c)
Vậy [imath]n_{sau} = (a+b)-4c +2c[/imath]
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
 
  • Love
Reactions: ngoc610
Top Bottom