Tính tỉ lệ giao tử không mang đột biến và tỉ lệ giao tử mang đột biến?

L

lottekorea

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một loài có bộ NST 2n=20. Một thể đột biến bị lặp đoạn ở NST số 2, mất đoạn ở NST số 5, chuyển đoạn trên một NST ở NST số 7 và đảo đoạn NST ở NST số 9. Hãy tính tỉ lệ giao tử không mang đột biến và tỉ lệ giao tử mang đột biến trong 2 trường hợp sau:
a. Nếu chỉ xét đến 4 NST bị đột biến
b. Nếu xét đến tất cả các cặp NST
 
Top Bottom