Sinh 10 Tính tỉ lệ ,chiều dài, phiên mã của ARN

tuyết 2k6

Học sinh
Thành viên
25 Tháng hai 2018
149
70
36
Hà Nam
trường cơ sở nhân thịnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mạch thứ nhất của gen có 240 Timin, hiệu số giữa Guanin và Adenin là 10% số
nucleotit của mạch. Ở mạch thứ 2, hiệu số giữa Adenin với Xitozin bằng 10% và
hiệu số giữa Xitozin và Guanin bằng 20% số nu của mạch. Khi gen đó tổng hợp
mARN thì môi trường nội bào cung cấp 600 Uraxin.
a, Tính tỉ lệ % từng loại nucleotit của gen.
b, Chiều dài mARN?
c, Số lần phiên mã của gen.
Mn giúp emnvs ạ
 
  • Love
Reactions: Quana26

Quana26

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
31 Tháng bảy 2019
467
1
802
101
17
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Chào em,
a, Ta có: G1 - A1 = 10% → X2 - T2 = 10% → T2 = X2 - 10%
A2 - X2 = 10% → A2 = X2 + 10%
X2 - G2 = 20% → G2 = X2 - 20%
+ Ta có: A2 + T2 + G2 + X2 = 100%
=>X2 - 10% + X2 + 10% + X2 - 20% + X2 = 100%
X2 = G1 = 30%
→G2 = X1 = 10%
→ A2 = T1 = 40%=240
→ T2 = A1 = 20%= 120
=> G= X= 40%, A= T= 60%
b, T1 = A2 = 240 nu = 40% → số nu của mạch 1 là 600 Nu
=> Ngen= 1200 Nu
=> L gen= 1200: 2. 3,4= 2040
c, Gọi số lần phiên mã của gen là x
Ta có: Mạch 1 là mạch gốc
→ Umt= A gốc . x
=> x= 600: 120= 5 lần
Chúc em học tốt.
 
  • Love
Reactions: tuyết 2k6
Top Bottom