Toán 12 Tính thể tích

minhloveftu

Học sinh gương mẫu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,097
2,564
476
Quảng Trị
Trường Đời
  • Like
Reactions: Timeless time

Kaito Kidㅤ

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
16 Tháng tám 2018
2,350
5,149
596
18
Hanoi University of Science and Technology
Hải Phòng
THPT Tô Hiệu
Tứ diện $ABCD$ nội tiếp hình hộp:
upload_2021-10-26_20-7-50.png

Dễ dàng chứng minh: [tex]V_{ABCD}=\frac{1}{3}.V_{AVBO.HDFC}[/tex]
Dự vào các giả thiết tính được $HC=a$ và $CF=\sqrt{3}a$
Do đó [tex]V_{ABCD}=\frac{1}{3}.V_{AVBO.HDFC}=\frac{1}{3}.a.a.a\sqrt{3}=\frac{\sqrt{3}}{3}a^3[/tex]
 
Top Bottom