Hóa 8 tính thể tích, khối lượng, nồng độ mol, nồng độ phần trăm

tanjiro1507

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng tư 2022
19
13
6
15
Ninh Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Hòa tan 5,6 gam Fe vào dung dịch HCT 14,6 % thì vừa đủ. a. Tinh thể tích khi thu được ở đktc

b. Tỉnh khối lượng dung dịch HCl cần dùng. c. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng?

Bài 2: Hòa tan 9.6 gam Mg vào dung dịch HC1 7,3 % thị vừa đủ.

a. Tỉnh thể tích khi thu được ở dktc?

b. Tỉnh khối lượng dung dịch HCl cần dùng. c. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng?

Bài 3: Hòa tan 5,6 gam Fe cần 100 ml dung dịch HCl (vừa đủ),

a) Tính thể tích khí thu được ở đktc?

b) Tính khối lượng dung dịch axit HCl cần dùng cho phản ứng trên? c) Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng? (biết sự hòa tan không làm thay đổi thể tích).

Bài 4: Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam Mg cần 100 ml dung dịch HCl (vừa đủ). a) Tinh thể tích khí thu được ở đktc?

b) Tính khối lượng axit HCI cần dùng cho phản ứng trên?

c) Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng? (biết sự hòa tan không làm thay đổi thể tích). a) Tinh thể tích khi thu được ở đktc?

b) Tinh khối lượng axit HCI cần dùng cho phản ứng trên?

c) Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng? (biết sự hòa tan không làm thay đổi thể tích)
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
1, nFe=0,1 mol
Fe + 2HCl---->FeCl2 + H2
0,1--->0,2----->0,1--->0,1
a, V H2= 0,1x22,4 = 2,24l
b,mHCl = 0,2x36,5 = 7,3 g => m dd = 7,3/0,146 = 50g
c,mdd sau = mdd + mFe - mH2 = 55,4 =>C% = mFeCl2/55,4 = 22,92%
vì các bài sao làm tương tự lên mình chỉ cho đáp án thôi nha
2, a V= 8,86l , b m dd = 400g .c C%= 9,3%
3,
nFe=0,1 mol
Fe + 2HCl---->FeCl2 + H2
0,1--->0,2----->0,1--->0,1
a, V = 2,24l
b,c: nếu đề không cho khối lượng riêng của dung dịch thì ta không làm được nha
4, ý a tương tự ý a bài 3 lên mình chỉ cho đáp án thôi nha
a, V = 4,48l
 
Top Bottom