Hóa 8 Tính thể tích H2 cần dùng ở đktc

Vương manila

Học sinh
Thành viên
4 Tháng bảy 2019
95
18
36
12
Bình Định
THCS Cát Tài
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1) Cho 8,4l khí H2 ở đktc tác dụng với 21l khí Oxi ở đktc. Tính khối lượng H2O sinh ra
2)Có một hỗn hợp gồm 60% Fe2O3 và 40% CuO. Người ta dùng H2 để khử 20g hỗn hợp đó.
a) Tính khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được sau phản ứng
b)Tính thể tích H2 cần dùng ở đktc.
:
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,604
6,231
596
18
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
1) Cho 8,4l khí H2 ở đktc tác dụng với 21l khí Oxi ở đktc. Tính khối lượng H2O sinh ra
2)Có một hỗn hợp gồm 60% Fe2O3 và 40% CuO. Người ta dùng H2 để khử 20g hỗn hợp đó.
a) Tính khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được sau phản ứng
b)Tính thể tích H2 cần dùng ở đktc.
:
Anh thấy toàn những bài đơn giản mà chắc em lên 8 chưa tiếp xúc nhiều với hoá, mà em đã học đến đây là nhanh rồi. Nhưng anh vẫn có lời khuyên "chậm mà chắc" nhé!
Bài 1: Em làm dạng chất dư
pTHH: 2H2+ O2-to->2 H2O
Sau đó em lập tỉ lệ:
vì thể tích tỉ lệ thuận với số mol
V(H2)/2= 8,4/2=4,2 <V(O2)/1=21/1=21
-> V(H2O)= V(H2)=8,4(l)
-> m(H2O) = (8,4/22,4).18=6,75(g)
Bài 2:
mFe2O3= 60%.20=12(g) ->nFe2O3=0,075(mol)
mCuO=20-12=8(g) ->nCuO=0,1(mol)
Fe2O3 +3 H2 -to-> 3H2O + 2Fe
CuO + H2 -to->Cu + H2O
nFe= 2.nFe2O3= 0,15(mol)->mFe=
nCu= nCuO= 0,1(mol) ->mCu=
b) nH2(tổng)= 3.0,075+0,1=
->V(H2)= nH2(tổng).22,4 =
 
Top Bottom