Tính tần số đột biến gen

R

rainbridge

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

giúp mình giải chi tiết bài này nhé

Cho biết gen quy định chiều cao cây đậu gồm 2 alen: B quy định thân cao, b quy định thân thấp. một quần thể gồm 100% cây đậu thân cao có kiểu gen Bb. Do xảy ra đột biến gen làm thay đổi tần số các alen B và b nên khi xảy ra ngẫu phối thì ở thế hệ F1 tỉ lệ kiểu hình cây thân cao là 69,75%. xác định tần số đột biến gen
a. đột biến b -> B: 0,1
b. đột biến B -> b: 0,05
c. đột biến b -> B: 0,05
d. đột biến B -> b: 0,1

đáp án: b
 
D

drthanhnam

Cho biết gen quy định chiều cao cây đậu gồm 2 alen: B quy định thân cao, b quy định thân thấp. một quần thể gồm 100% cây đậu thân cao có kiểu gen Bb. Do xảy ra đột biến gen làm thay đổi tần số các alen B và b nên khi xảy ra ngẫu phối thì ở thế hệ F1 tỉ lệ kiểu hình cây thân cao là 69,75%. xác định tần số đột biến gen
a. đột biến b -> B: 0,1
b. đột biến B -> b: 0,05
c. đột biến b -> B: 0,05
d. đột biến B -> b: 0,1
Sau khi ngẫu phối --> F1 đạt cân bằng di truyền.
\Rightarrow Kiểu hình thân thấp là 30,25% và có KG bb
Vậy dễ tính được tần số alen [tex]b= \sqrt{0,3025}=0,55[/tex]
Mà ban đầu 100% Bb nên tần số B=b=0,5
\RightarrowĐột biến B--> b: tần số 0,05
Thân!
 
Top Bottom