Hóa 10 Tính số mol

Quyenhoang233

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng sáu 2019
308
76
61
Hà Nội
THPT Kim Liên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hoà tan hết hh A gồm Al và kim loại X hoá trị a trong dd h2so4 đặc nóng đến khi không còn khí thoát ra được dd b và khí C . Khi c bị hấp thụ bởi naoh dư được 50.4g muối . Nếu thêm vào A một lượng X bằng 2 lần lượng X trong A ( giữ nguyên AL ) rồi hòa tan hết bằng h2so4 đn thì lượng muối trong dd mới tăng thêm 32g so với lượng muối trong B nhưng nếu giảm một nửa lượng al trong A ( giữ nguyên X) thì khi hoà tan ta được 5.6 l C ở đktc
1. Tính KLNT của X biết tổng hạt trong X là 93
2.tính % khối lượng các chất trong A
3. Tính số mol H2so4 đã dùng lúc đầu biết rằng khi thêm từ từ dd Naoh 2M vào B thì lượng kết tủa bắt đầu không đổi khi dùng hết 700 ml dd naoh ở trên
Anh chị giúp em câu 1 và 3 với ạ , em xin cảm ơn
 

Cao Việt Hoàng

Học sinh
Thành viên
3 Tháng chín 2018
195
88
36
19
Bình Dương
Trường THCS An Bình
Hoà tan hết hh A gồm Al và kim loại X hoá trị a trong dd h2so4 đặc nóng đến khi không còn khí thoát ra được dd b và khí C . Khi c bị hấp thụ bởi naoh dư được 50.4g muối . Nếu thêm vào A một lượng X bằng 2 lần lượng X trong A ( giữ nguyên AL ) rồi hòa tan hết bằng h2so4 đn thì lượng muối trong dd mới tăng thêm 32g so với lượng muối trong B nhưng nếu giảm một nửa lượng al trong A ( giữ nguyên X) thì khi hoà tan ta được 5.6 l C ở đktc
1. Tính KLNT của X biết tổng hạt trong X là 93
2.tính % khối lượng các chất trong A
3. Tính số mol H2so4 đã dùng lúc đầu biết rằng khi thêm từ từ dd Naoh 2M vào B thì lượng kết tủa bắt đầu không đổi khi dùng hết 700 ml dd naoh ở trên
Anh chị giúp em câu 1 và 3 với ạ , em xin cảm ơn
a)
H2SO4 đặc nóng =>C:SO2
[tex]SO_2+2NaOH->Na_2SO_4+H_2O[/tex]
[tex]n_{Na_2SO_3}=0,4=>n_{SO_2(bd)}=0,4(mol)[/tex]
[tex]n_{SO_2(s)}=\frac{5,6}{22,4}=0,25[/tex]
*Gọi số mol SO2 AL tạo ra lúc đầu là a
số mol SO2 Al tạo ra lúc sau là b
Ta có:[tex]\left\{\begin{matrix} a-b=0,4-0,25 & \\ a/b=2 & \end{matrix}\right.=>\left\{\begin{matrix} a=0,3 & \\ b=0,15 & \end{matrix}\right.[/tex]
=> số mol SO2 do X tạo ra lúc đầu là 0,1 mol
*bảo toàn e => [tex]n_{X(bd)}=0,2/a[/tex]=>[tex]n_{X(s)}=0,6/a[/tex]
gọi muối do X tạo thành là X2(SO4)a
*bảo toàn ng tố X:[tex]\left\{\begin{matrix} n_{X_2(SO4)_a(bd)}=0,1/a & \\ n_{X_2(SO4)_a(s)}=0,3/a & \end{matrix}\right.=>\frac{0,2}{a}(2X+96a)=32=>X=32a[/tex]
biện luận => X:Cu
......................................................

b)
[tex]n_{Al}=0,2[/tex]
[tex]n_{Cu}=0,1[/tex]
............................................

Hoà tan hết hh A gồm Al và kim loại X hoá trị a trong dd h2so4 đặc nóng đến khi không còn khí thoát ra được dd b và khí C . Khi c bị hấp thụ bởi naoh dư được 50.4g muối . Nếu thêm vào A một lượng X bằng 2 lần lượng X trong A ( giữ nguyên AL ) rồi hòa tan hết bằng h2so4 đn thì lượng muối trong dd mới tăng thêm 32g so với lượng muối trong B nhưng nếu giảm một nửa lượng al trong A ( giữ nguyên X) thì khi hoà tan ta được 5.6 l C ở đktc
1. Tính KLNT của X biết tổng hạt trong X là 93
2.tính % khối lượng các chất trong A
3. Tính số mol H2so4 đã dùng lúc đầu biết rằng khi thêm từ từ dd Naoh 2M vào B thì lượng kết tủa bắt đầu không đổi khi dùng hết 700 ml dd naoh ở trên
Anh chị giúp em câu 1 và 3 với ạ , em xin cảm ơn
c)
[tex]n_{NaOH}=0,7*2=1,4[/tex]
[tex]2Al+6H_2SO_4->Al_2(SO_4)_3+3SO_2+6H_2O (1)[/tex]
[tex]Cu+2H_2SO_4->CuSO_4+SO_2+2H_2O (2)[/tex]
[tex]2NaOH+H_2SO_4->Na_2SO_4+2H_2O(3)[/tex]
[tex]n_{H_2SO_4(1)}=0,6[/tex]
[tex]n_{H_2SO_4(2)}=0,2[/tex]
[tex]n_{H_2SO_4(3)}=0,7[/tex]
=>[tex]{\color{Red} n_{H_2SO_4}=1,5}[/tex]
 
Last edited by a moderator:

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Hoà tan hết hh A gồm Al và kim loại X hoá trị a trong dd h2so4 đặc nóng đến khi không còn khí thoát ra được dd b và khí C . Khi c bị hấp thụ bởi naoh dư được 50.4g muối . Nếu thêm vào A một lượng X bằng 2 lần lượng X trong A ( giữ nguyên AL ) rồi hòa tan hết bằng h2so4 đn thì lượng muối trong dd mới tăng thêm 32g so với lượng muối trong B nhưng nếu giảm một nửa lượng al trong A ( giữ nguyên X) thì khi hoà tan ta được 5.6 l C ở đktc
1. Tính KLNT của X biết tổng hạt trong X là 93
2.tính % khối lượng các chất trong A
3. Tính số mol H2so4 đã dùng lúc đầu biết rằng khi thêm từ từ dd Naoh 2M vào B thì lượng kết tủa bắt đầu không đổi khi dùng hết 700 ml dd naoh ở trên
Anh chị giúp em câu 1 và 3 với ạ , em xin cảm ơn


a)
H2SO4 đặc nóng =>C:SO2
[tex]SO_2+2NaOH->Na_2SO_4+H_2O[/tex]
[tex]n_{Na_2SO_3}=0,4=>n_{SO_2(bd)}=0,4(mol)[/tex]
[tex]n_{SO_2(s)}=\frac{5,6}{22,4}=0,25[/tex]
*Gọi số mol SO2 AL tạo ra lúc đầu là a
số mol SO2 Al tạo ra lúc sau là b
Ta có:[tex]\left\{\begin{matrix} a-b=0,4-0,25 & \\ a/b=2 & \end{matrix}\right.=>\left\{\begin{matrix} a=0,3 & \\ b=0,15 & \end{matrix}\right.[/tex]
=> số mol SO2 do X tạo ra lúc đầu là 0,1 mol
*bảo toàn e => [tex]n_{X(bd)}=0,2/a[/tex]=>[tex]n_{X(s)}=0,6/a[/tex]
gọi muối do X tạo thành là X2(SO4)a
*bảo toàn ng tố X:[tex]\left\{\begin{matrix} n_{X_2(SO4)_a(bd)}=0,1/a & \\ n_{X_2(SO4)_a(s)}=0,3/a & \end{matrix}\right.=>\frac{0,2}{a}(2X+96a)=32=>X=32a[/tex]
biện luận => X:Cu
......................................................

Cần biện luận nếu khí C là H2S thì sao ?
 

Cao Việt Hoàng

Học sinh
Thành viên
3 Tháng chín 2018
195
88
36
19
Bình Dương
Trường THCS An Bình
Last edited by a moderator:
Top Bottom