tính số đồng phân

H

hochanhtaptanh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

bài 1: một axit hữu cơ X có công thức đơn giản nhất C4H3O2. axit ko làm mất mầu dd Br2.
Số ctct có thể đúng với axit này là?
A/1
B/2
C/3
D/4

bài 2:chất Xcó ctpt tử là C4H6O2, biết X td với NaHCO3 giải phóng CO2.số ctct có thể có của X là?
A/
B/2
C/3
D/4

bạn nào pro chỉ thật rõ giùm mình với nazz.
 
D

dhbk2013

bài 1: một axit hữu cơ X có công thức đơn giản nhất C4H3O2. axit ko làm mất mầu dd Br2.
Số ctct có thể đúng với axit này là?
A/1
B/2
C/3
D/4

Gợi ý : X có công thức đơn giản nhất : $(C_4H_3O_2)_n$ (n < 2 và >0)
Với n = 1 không có hợp chất nào thỏa mãn yêu cầu đề bài
Với n = 2 có 3 công thức thỏa mãn . Nằm ở các vị trí o, m, p

bài 2:chất Xcó ctpt tử là C4H6O2, biết X td với NaHCO3 giải phóng CO2.số ctct có thể có của X là?
A/
B/2
C/3
D/4
Gợi ý :
$X + NaHCO_3 ----> CO_2$ => X là Axit cacbonxylic . Với $C_4H_6O_2$ có 2 công thức cấu tạo
 
Top Bottom