Hóa 12 Tính pH

miumiu08

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng mười hai 2022
3
0
1
17
Bình Phước

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Ta có [imath]nNaH_2PO_4 : 0,01[/imath] mol
[imath]nHCl = 0,006[/imath]
[imath]HCl + NaH_2PO_4 \to NaCl + H_3PO_4[/imath]
0,006------>0,006----------------->0,006
Ta có [imath]nNaH_2PO_4 = 0,004[/imath] mol và [imath]nH_3PO_4 = 0,006[/imath] mol
Vì [imath]H_3PO_4[/imath] và cả [imath]H_2PO_4^-[/imath] đều điện ly không hoàn toàn nên không có [imath]K_a[/imath] thì ta không tính được nha

Hoặc ta coi như nó điện ly hoàn toàn ta có [imath]nH^+= 0,026 \to [H^+] = 0,013 \to pH = 1,886[/imath]

Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 

miumiu08

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng mười hai 2022
3
0
1
17
Bình Phước
Ta có [imath]nNaH_2PO_4 : 0,01[/imath] mol
[imath]nHCl = 0,006[/imath]
[imath]HCl + NaH_2PO_4 \to NaCl + H_3PO_4[/imath]
0,006------>0,006----------------->0,006
Ta có [imath]nNaH_2PO_4 = 0,004[/imath] mol và [imath]nH_3PO_4 = 0,006[/imath] mol
Vì [imath]H_3PO_4[/imath] và cả [imath]H_2PO_4^-[/imath] đều điện ly không hoàn toàn nên không có [imath]K_a[/imath] thì ta không tính được nha

Hoặc ta coi như nó điện ly hoàn toàn ta có [imath]nH^+= 0,026 \to [H^+] = 0,013 \to pH = 1,886[/imath]

Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
The Rise tra trên mạng Ka=7,11.10^-3 ạ
 
Top Bottom