Hóa 12 Tính nồng độ mol của [tex]AlCl_3[/tex] và [tex]Al_2(SO_4)_3[/tex]

astronout2

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng chín 2021
5
7
6
21
Quảng Bình
Trường THCS A
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho 400ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa.Tính x,y

Giúp mk với mk cần gấp cảm ơn ạ
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
875
1,481
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
nBaSO4=0,144mol
BT S:3nAl2(SO4)3=nBaSO4=0,144=>nAl2(SO4)3=0,048
y=[tex]C_MAl_2(SO_4)_3[/tex]=[tex]\frac{0,048}{0,4}=0,12 M[/tex]
nAl(OH)3=0,108 mol
nAlCl3=0,4x
nNaOH=0,612mol
3nAl(OH)3=0,324<nOH-=>kết tủa tan một phần
AlCl3+3NaOH-->Al(OH)3+3NaCl
0,4x-------1,2x----------0,4x
Al2(SO4)3+6NaOH-->2Al(OH)3+3Na2SO4
0,048-------------0,288--------0,096
NaOH+ Al(OH)3--->NaAlO2+2H2O
(0,612-0,288-1,2x)--(0,612-0,288-1,2x)
nAl(OH)3=0,4x+0,096-(0,612-0,288-1,2x)=0,108=>x=0,21
 
Last edited:
Top Bottom