Hóa 12 Tính mol [tex]HCl[/tex] khi cho tác dụng với [tex]Cu[/tex] và [tex]Fe_3O_4[/tex]

daoduy13112004@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng tám 2021
11
19
6

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,424
2,819
346
19
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
cho 19(g) hh X :Cu và Fe3O4 tác dụng với x (mol) HCl thu được ddY.Cho AgNO3 tác dụng vs ddY thu được 105,85(g) kết tủa và 0,56(l) NO.Tính x
Anh chị giúp e giải bài này vs ạ.E cảm ơn ạ
3Fe2+ 4H+ +NO3-=3Fe3+ +NO +2H2O
0,075------------------------------0,025 ( mol)
Gọi: nFe3O4=a ; nCu=b
-->232a+64b=19

2Fe3+ +Cu-->2Fe2+ +Cu2+
2b---------b------2b
-->nFe2+ =a+2b
nHCl=8a
--> Kết tủa: AgCl:8a; Ag:a+2b-0,075
---> a=0,105;b=-0,84 -->loại
--> Cu dư; dd toàn Fe2+:3a;Cu2+
--> kết tủa: AgCl:8a; Ag:3a-0,075
-->a=2279/29440-->x=8a=0,62
_____________________
Có gì không hiểu bạn cứ hỏi ở dưới nha! :Tonton6
Bạn có thể tham khảo thêm kiến thức tại: Thiên Đường Kiến Thức nha:Tonton16
 

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,424
2,819
346
19
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006
Top Bottom