Hóa 8 Tính khối lượng P trong 5kg phân bón supephotphat

Toshiro Koyoshi

Bậc thầy Hóa học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
3,918
6,124
724
18
Hưng Yên
Sao Hoả
View attachment 119519 Giúp mình bài 1,2,4 với ạ. Mình cảm ơn nhiều ạ!
Ba bài đầu mình thấy là kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa mà. Bài 4 hơn lạ nên mình làm
Bài 4:
PTHH: [tex]2H_2+O_2\rightarrow 2H_2O(1)\\2H_2S+3O_2\rightarrow 2H_2O+2SO_2(2)\\2SO_2+O_2\rightarrow 2SO_3(3)\\SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4(4)\\nSO_3+mH_2SO_4\rightarrow mH_2SO_4.nSO_3(5)[/tex]
Gọi số mol của $H_2;H_2S;SO_2$ lần lượt là a;2a;3a(mol)
Từ (1); (2); (3) ta có: [tex]n_{SO_3}=5a(mol);n_{H_2O}=3a[/tex]
Từ (4) ta có: [tex]n_{SO_3/du}=2a(mol);n_{H_2SO_4}=3a(mol)[/tex]
Theo (5); chất Y đó là $3H_2SO_4.2SO_3$
 
Top Bottom