Tính khối lượng hh muối

G

gaquy_203

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho 5 g bột Mg vào dd KNO3 và H2SO4 , đun nhẹ trong điều kiện thích hợp đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd A chứa m (g) muối và 1,792 l hh khí B (đktc) gồm 2 khí không màu, trong đó có 1 khí hóa nâu trong không khí và còn lại o,44 g chất rắn không tan. Biết tỉ khối hơi của B đối với H2 = 11,2 . Giá trị của m là ?
 
Top Bottom