Hóa 9 Tính khối lượng chất rắn và nồng độ phần trăm dung dịch

trungmk2007@gmail.com

Học sinh
Thành viên
14 Tháng hai 2021
42
49
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trộn một dung dịch có hòa tan 20 gam NaOH vừa đủ với 160 gam dung dịch CuSO4 . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa A và dung dịch B . Lọc lấy kết tủa A đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn C .
a, Viết các PTHH xảy ra
b, Tính khối lượng chất rắn C
c, Tính nống độ phần trăm của dung dịch CuSO4 đã dùng ?
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,246
606
19
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Trộn một dung dịch có hòa tan 20 gam NaOH vừa đủ với 160 gam dung dịch CuSO4 . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa A và dung dịch B . Lọc lấy kết tủa A đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn C .
a, Viết các PTHH xảy ra
b, Tính khối lượng chất rắn C
c, Tính nống độ phần trăm của dung dịch CuSO4 đã dùng ?
a) PTHH: 2 NaOH + CuSO4 -> Na2SO4 + Cu(OH)2
PTHH: Cu(OH)2 -to-> CuO + H2O
nNaOH=20/40=0,5(mol) -> nCuO= nCuSO4=nNa2SO4=nCu(OH)2=0,5/2=0,25(mol)
b) mC=mCuO=80.0,25=20(g)
c) mCuSO4=160.0,25=40(g)
=>C%ddCuSO4=(40/160).100=25%
Chúc em học tốt!
 

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,047
12,692
926
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Trộn một dung dịch có hòa tan 20 gam NaOH vừa đủ với 160 gam dung dịch CuSO4 . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa A và dung dịch B . Lọc lấy kết tủa A đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn C .
a, Viết các PTHH xảy ra
b, Tính khối lượng chất rắn C
c, Tính nống độ phần trăm của dung dịch CuSO4 đã dùng ?
[tex]n_{NaOH}=\dfrac{20}{40}=0,5(mol)[/tex]

[tex]2NaOH + CuSO_4\rightarrow Na_2SO_4+Cu(OH)_2[/tex]
0,5 ---------- 0,25 ------------------- 0,25 ---------- 0,25 (mol)

[tex]\Rightarrow C\%(CuSO_4)=\dfrac{0,25.160}{160}.100\%=25\%[/tex]

[tex]Cu(OH)_2\xrightarrow[]{t^o}CuO+H_2O[/tex]
0,25 ------------- 0,25 (mol)

[tex]\Rightarrow m_C=m_{CuO}=0,25.80=20(g)[/tex]
 
Top Bottom