Hóa 9 Tính hiệu suất phản ứng este hóa rượu

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
thịnh024Câu a
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
nC6h12o6 = 45/180 = 0.25
nC6h12o6 phản ứng = 0.25 * 80% = 0.2mol
nC2H5OH = 0.4mol => m C2H5OH = 0.4*46=18.4g
b)
V ( Thể tích rượu nguyên chất )= m : D => V = 18.4 /0.8 = 23l
Thể tích rượu ở 25 độ
V = 23 * (25/100)
= 5.75l
 
Last edited:
  • Like
Reactions: The Ris

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,424
2,819
346
19
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
Câu a
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
nC6h12o6 = 45/180 = 0.25
nC6h12o6 phản ứng = 0.25 * 80% = 0.2mol
nC2H5OH = 0.4mol => m C2H5OH = 0.4*46=18.4g
b)
V ( Thể tích rượu nguyên chất )= m : D => V = 18.4 * 0.8 = 14.72l
Thể tích rượu ở 25 độ
V = 14.27 * (25/100)
= 3.5675l
Huỳnh Thị Bích TuyềnV ( Thể tích rượu nguyên chất )= m : D => V = 18.4 * 0.8 = 14.72l
bạn nhầm phép chia thành nhân rồi này :vv
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
c. n[imath]CH_3COOC_2H_5[/imath] = 0,15 mol
ta có phản ứng este hóa :
[imath]C_2H_5OH[/imath] + [imath]CH_3COOH[/imath] ---> [imath]CH_3COOC_2H_5[/imath] + [imath]H_2O[/imath] ( xúc tác [imath]H_2SO_4[/imath] đặc, nhiệt độ)
0,4--------------------------------------> 0,4 ( lý thuyết)
mà thực tế ta thu được 0,15 mol n[imath]CH_3COOC_2H_5[/imath] => [imath]H[/imath] = [imath]\dfrac{0,15}{0,4}[/imath] x100 = 37,5%
 
Top Bottom