Hóa 12 Tính giá trị của m1 và m2

Hoàngg Minhh

Học sinh
Thành viên
12 Tháng mười 2020
148
96
46
Hà Nội
THPT
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hòa tan hoàn toàn m1 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe và m2 gam hỗn hợp một oxit sắt trong dung dịch H2SO4 loãng, rất dư, thu được dung dịch Y và 1,12 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch KMnO4 0,15M thu được dung dịch Z chứa 36,37 gam hỗn hợp muối trung hòa. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là bao nhiêu?
@phamthimai146 chị Mai giúp em với
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
30
Hòa tan hoàn toàn m1 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe và m2 gam hỗn hợp một oxit sắt trong dung dịch H2SO4 loãng, rất dư, thu được dung dịch Y và 1,12 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch KMnO4 0,15M thu được dung dịch Z chứa 36,37 gam hỗn hợp muối trung hòa. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là bao nhiêu?
@phamthimai146 chị Mai giúp em với

m1 g X gồm : a, b mol Mg, Fe
m2 g FexOy k mol
=> mol H2 = a + b = 0,05. (1)
Dd Y: MgSO4 a mol, FeSO4 b mol
Mol KMnO4 = 0,015
10 FeSO4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 -> 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O
0,075--------------0,015------y7---------------------------0,0375--------0,0075--------0,015
Vì mol FeSO4 = 0,075 > 0,05 => oxit Fe chỉ là FeO hoặc Fe3O4

TH 1: nếu là FeO k mol
Dd Y: MgSO4 a mol, FeSO4 b+k mol
=> b + k = 0,075. (2)
=> Z gồm: Fe2(SO4)3 0,0375 mol, K2SO4 0,0075 mol, MnSO4 0,015 mol, MgSO4 a mol
m muối = 400*0,0375 + 174*0,0075 + 151* 0,015 + 120a = 36,37 => a = 0,148 > 0,05 => loại

TH 2: nếu là Fe3O4 k mol = FeO k mol + Fe2O3 k mol

Dd Y: MgSO4 a mol, FeSO4 b+k mol, Fe2(SO4)4 k mol
=> b + k = 0,075
=> Z gồm: Fe2(SO4)3 (0,0375+k) mol, K2SO4 0,0075 mol, MnSO4 0,015 mol, MgSO4 a mol
m muối = 400*(0,0375+k) + 174*0,0075 + 151* 0,015 + 120a = 36,37
=> 120a + 400k = 17,8. (3)
Từ (1)(2)(3)=> a = 0,015 , b = 0,035 và k = 0,04
=> m1 = 24a + 56b = 2,32
Và m2 = 232k = 9,28
 
Top Bottom