Toán 9 Tính giá trị của biểu thức

Alice_www

Cựu Mod Toán
Thành viên
8 Tháng mười một 2021
1,795
4
2,200
316
Bà Rịa - Vũng Tàu
0972162987
[imath]\dfrac{2+\sqrt3}{2+\sqrt{2+\sqrt3}}+\dfrac{2-\sqrt3}{2-\sqrt{2+\sqrt3}}[/imath]

[imath]=\dfrac{(2+\sqrt3)(2-\sqrt{2+\sqrt3})}{(2+\sqrt{2+\sqrt3})(2-\sqrt{2+\sqrt3})}+\dfrac{(2-\sqrt3)(2+\sqrt{2+\sqrt3})}{(2+\sqrt{2+\sqrt3})(2-\sqrt{2+\sqrt3})}[/imath]

[imath]=\dfrac{4+2\sqrt3-(2+\sqrt3)\sqrt{2+\sqrt3}+4-2\sqrt3+(2-\sqrt3)\sqrt{2+\sqrt3}}{4-(2+\sqrt3)}[/imath]

[imath]=\dfrac{8-2\sqrt3\sqrt{2+\sqrt3}}{2-\sqrt3}=\dfrac{8-\sqrt6\sqrt{4+2\sqrt3}}{2-\sqrt3}=\dfrac{8-\sqrt6(\sqrt3+1)}{2-\sqrt3}=\dfrac{8-3\sqrt2-\sqrt6}{2-\sqrt3}[/imath]


Có gì khúc mắc em hỏi lại nha
Ngoài ra, em xem thêm tại Căn bậc 2
 
  • Like
Reactions: 0972162987
Top Bottom