Hóa 9 Tính giá trị của a

mosogourmet

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng chín 2018
171
107
71
17
Điện Biên
trung học cơ sở
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

. Hỗn hợp X gồm axit hữu cơ CnH2n+1COOH (n>0), rượu CmH2m + 1OH (m>1) và este tạo ra từ axit và rượu trên. Cho a gam X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,4M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y chứa 3,28 gam muối của axit hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn a gam X trên bằng O2 lấy dư, thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Xác định công thức phân tử của mỗi chất trong X. Tính giá trị của a.
 

Maltose mạch nha

Cựu TMod Hóa
Thành viên
24 Tháng bảy 2021
667
1,613
176
18
Bình Định
Hỗn hợp X gồm axit hữu cơ CnH2n+1COOH (n>0), rượu CmH2m + 1OH (m>1) và este tạo ra từ axit và rượu trên. Cho a gam X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,4M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y chứa 3,28 gam muối của axit hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn a gam X trên bằng O2 lấy dư, thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Xác định công thức phân tử của mỗi chất trong X. Tính giá trị của a.
mosogourmetgọi số mol của axit, este và ancol lần lượt là x, y, z
CnH2n+1COOH + NaOH -> CnH2n+1COONa + H2O
x......................................x...........................x
CnH2n+1COOCmH2m+1 + NaOH -> CnH2n+1COONa + CmH2m+1OH
y..........................................................y..........................y
nNaOH = 0,4.0,1 = 0,04 (mol)
=> x+y = 0,04
m muối = 3,28g => (14n + 68)(x+y) = 3,28 => n=1
axit là CH3COOH
CH3COOH -> 2CO2 + 2H2O
x.......................,......2x............2x
CH3COOCmH2m+1 -> (m+2)CO2 + (m+2)H2O
y...............................................(m+2)y.............(m+2)y
CmH2m+1OH -> mCO2 + (m+1)H2O
z......................................mz.............(m+1)z
nCO2 = 0,2 (mol) => 2x+ 2y + my + mz = 0,2
nH2O= 0,3 (mol) => 2x + 2y + my + mz + z = 0,3 => z =0,1
=> 2.0,04 + m(y+0,1) = 0,2
=> m(y+0,1) = 0,12
Xét: m=1 => y= 0,02 ( thỏa) =>x=0,02
m =2 =>y= -0,04 ( loại) (Không biết chỗ này đề cho m >1 hay m >=1 vậy bạn? Nếu mà m>1 thì không thỏa nha bạn)
Vậy axit là CH3COOH, ancol là CH3OH, este là CH3COOCH3
=> a=...
 

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
353
413
66
. Hỗn hợp X gồm axit hữu cơ CnH2n+1COOH (n>0), rượu CmH2m + 1OH (m>1) và este tạo ra từ axit và rượu trên. Cho a gam X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,4M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y chứa 3,28 gam muối của axit hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn a gam X trên bằng O2 lấy dư, thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Xác định công thức phân tử của mỗi chất trong X. Tính giá trị của a.
mosogourmetX: x, y, z mol Axit RCOOH, Rượu R1-OH và este RCOOR1
Mol NaOH = mol muối RCOONa = x + z = 0,04
M muối = R + 67 = 3,28/0,04 = 82 => R = 15 => axít CH3COOH
Mol CO2 = 0,2 => mC = 12*0,2 = 2,4
Mol H2O = 0,3 => => mH = 0,6
mol rượu y = 0,1
=> mol hh X = x + y + z = 0,14
Số nguyên tử C trung bình = 0,2/0,14 = 1,42 => X có rượu CH3OH
X: CH3COOH a mol, CH3OH 0,1 mol và CH3COOCH3 c mol
mX = a = mC + mH + mO = 2,4 + 0,6 + 32(x+z) + 16y = 5,88

P/s: xem lại điều kiện C của rượu
 
Top Bottom