Toán 8 Tính độ dài BC

Nguyễn Chi Xuyên

Cựu Hỗ trợ viên | Cựu CTV CLB Lịch Sử
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng tám 2019
1,094
4,159
421
13
Bình Định
THCS Nhơn Hòa

Chris Master Harry

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,803
7,266
596
16
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Cho tam giác ABC vuông tại A. Các điểm D,E thuộc cạnh BC sao cho BD=DE=EC. Biết AD=10cm, AE=15cm. Tính BC
kẻ HD//CA, KE//AB
Đặt HD=x, KE=y suy ra CA=3x, KA=2x, AB=3y, AH=2y
Xét [TEX]ΔAEK [/TEX] vuông tại K có: [TEX]4x^2+y^2=225[/TEX]
Xét [TEX]ΔAHD [/TEX] vuông tại H có:[TEX] x^2+4y^2=100[/TEX]
⇒[TEX]5(x^2+y^2)=325[/TEX]
⇒[TEX]x^2+y^2=65[/TEX]
Ta lại có BH=y nên [tex]DB=\sqrt{65}⇒BC=3\sqrt{65}[/tex]
 
Top Bottom